Eduardo på Nordic Surrogacy och Emma på Dahlén Juristbyrå - Surrogatmödraskap

Webbinarium om surrogatmödraskap och juridik

Anmäl dig till kostnadsfritt webbinarium om familjebildning, äggdonation och surrogatmödraskap för ofrivilligt barnlösa. Webbinariet arrangeras av Nordic Surrogacy men Emma Dahlén kommer berätta om juridiken i samband med surrogatmödraskap.

Du får träffa Eduardo Afonso på Nordic Surrogacy och möta en nybliven familj. Du får möjlighet att ställa frågor och möjlighet till att boka individuella möten.

Tisdag 14 juni kl. 18, vi håller på ungefär en timme.

Läs mer ”Webbinarium om surrogatmödraskap och juridik”

Mer inlåsning än vård på Sis-hem - Dahlén Juristbyrå

Mer inlåsning än vård på Sis-hem

Statens institutionsstyrelse eller SiS är en myndighet som bedriver ungdomshem för tvångsplacerade ungdomar med svåra problem. När en ungdom placeras vid ett av dessa ungdomshem är syftet att de ska vårdas utifrån deras individuella behov. En ny studie visar dock att störst fokus i dessa hem är på säkerhet och kontroll och inte vård.

I sin avhandling vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Sahlgrenska akademin vid Göteborg universitet visar Kajsa Nolbeck att Sis ungdomshem lägger större vikt vid inlåsning och säkerhet än faktisk vård.

I fem års tid har hon utfört observationsstudier med ungdomar på och personal på hemmen.

Nolbeck berättar till SVT att både ungdomar och personal uppger att miljön är svår att bedriva vård i. Hon berättar även att tidigare studier visar att inlåsning inte bara är ineffektivt utan även skadligt.

Läs mer hos SVT här

64% av vårdnadsdomar innehåller uppgifter om våld - Dahlén Juristbyrå

64% av vårdnadsdomar innehåller uppgifter om våld

Enligt en kartläggning utförd av Jämstäldhetsmyndigheten innehåller majoriteten av alla domar i vårdnadstvister uppgifter om våld eller övergrepp, antingen föräldrar/vårdnadshavare emellan eller mot barn.

”Det finns en bristande kunskap kring våldsutsatthet och dess konsekvenser för såväl vuxna som barn. Man tar inte hänsyn till att det är ojämlika maktförhållanden i de här fallen när en är våldsutövare och en annan är utsatt för våld” berättar Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten till SVT

Vid bedömningen i vårdnadstvister är två frågor avgörande, den ena är huruvida barnet eller någon annan i familjen riskerar att fara illa, den andra hur stort barnets behov av en god och nära kontakt med sina föräldrar är. Advokatsamfundets generalsekreterare, Mia Edwall Insulander berättar för SVT att hennes erfarenhet är att domstolen lägger större vikt vid barnets behov av kontakt med föräldrarna än risken för barnet.

 

Läs hela artikeln på SVT här

Familjerättsliga avtal och Familjerättslig situationsanalys - Dahlén Juristbyrå

Familjerättsliga avtal och Familjerättslig situationsanalys

Inom familjerätten finns olika lagar och regler som styr delar av familjelivet, många av dessa är dispositiva vilket innebär att parterna kan avtala om att något annat ska gälla istället. Regler om arv kan till viss del själv regleras genom testamente. Genom äktenskapsförord eller samboavtal regleras bodelning vid äktenskapsskillnad eller separation så som ni kommit överens om men utan avtal eller överenskommelse följer istället bodelningen den lagstiftning som finns på området.

Läs mer ”Familjerättsliga avtal och Familjerättslig situationsanalys”

Nytt telefonnummer och övrig kontakt - Dahlén Juristbyrå

Nytt telefonnummer och övrig kontakt

Byrån har nu bytt nummer till 08 94 22 90 (+468 94 22 90 från utlandet). Öppettider för växeln är helgfria vardagar 09:00 till 17:00. Inledande kontakt sker via epost till elias@dahlenjuristbyra.se eller texmeddelande via Whatsapp till 072 205 68 98 här. Vad gäller bokning av möte sker det helst direkt via epost till elias@dahlenjuristbyra.se, eller på Facebooks bokningsverktyg här. Obs. att bokningar som görs via Facebook endast är preliminära, vi återkommer med besked när önskad tid är bokad.

Boende och placering för omhändertagna barn - Dahlén Juristbyrå

Boende och placering för omhändertagna barn

Barn och unga kan av flertalet anledningar vara placerade på ett annat boende än hos sina föräldrar eller vårdnadshavare. Detta kan bero på omhändertagande enligt LVU eller socialtjänstlagen eller av någon annan anledning. Men vad är skillnaden mellan olika typer av boenden? När placeras ett barn och vart? Vad innebär de olika begreppen?

Läs mer ”Boende och placering för omhändertagna barn”

Vårdnadstvister - Vad gäller? - Dahlén Juristbyrå

Vårdnadstvister – Vad gäller?

Huvudregeln i Sverige är att vårdnaden om ett barn är gemensam hos föräldrarna, även om de separerar. När föräldrar separerar kan det uppstå konflikter kring vårdnaden av barnet som gör att gemensam vårdnad inte fungerar. Om dessa konflikter inte blir lösta kan tingsrätten avgöra i målet.

Vad innebär vårdnad över ett barn?

Vårdnaden om ett barn handlar om förälderns ansvar för att ta hand om barnet, tillgodose dess behov och insynsrätt hos barnet och är oberoende av barnets boende. Barnet kan t.ex. alltså bo enbart hos ena föräldern med båda föräldrar som vårdnadshavare. Att ha vårdnad om ett barn innebär även att man har bestämmanderätt över barnet i frågor där barnet inte kan föra sin egen talan.

Läs mer ”Vårdnadstvister – Vad gäller?”