Antalet utsatta barn ökar under sommaren - Dahlén Juristbyrå

Antalet utsatta barn ökar under sommaren

På Dahlén Juristbyrå har vi stor erfarenhet av att arbeta med frågor rörande barn och särskild kompetens inom skyddslagstiftningar som LVU, SoL och LSS. För oss är det viktigt att barns rättigheter alltid kommer i första rummet och att alla rättsliga processer och beslut rörande barn är rättssäkra för alla parter.

Enligt BRIS har de under sommarlovet haft strax under 7 500 kurativa samtal, en ökning på 30 procent från i fjol som i sig var ett år med många samtal för barnrättsorganisationen. Av dessa samtal var frågor gällande familj och psykisk ohälsa vanligast. Samtal gällande självdestruktivitet och självmordstankar ökade med hela 75 respektive 52 procent från förra sommaren.

Vad beror ökningen på?

Det går inte att med säkerhet peka ut exakt vad som lett till ökningen, men en anledning till ökningen kan vara de svårigheter pandemin inneburit för mångas familjesituation, det menar Magnus Jägerskog, Generalsekreterare för BRIS.

Under sommaren 2020 hade skilsmässorna ökat med dryga 14 procent sen samma period året innan. En ansträngd relation, bråk mellan föräldrar och separationer mellan föräldrar kan alla bidra till nedstämdhet, ångest och skuldkänslor hos barn, särskilt om de uppfattar det som att de själva är en del av problemet. På grund av att många varit hemma i betydligt större utsträckning än tidigare blir det svårare att hålla barnen utanför, eller dölja konflikten för barnen.

Läs mer: Skilsmässorna ökar under coronapandemin

Ett annat sätt pandemin kan ha påverkat statistiken, är att redan utsatta barn kunnat spendera mindre tid utanför hemmet på grund av skola på distans, inställda fritidsaktiviteter o.s.v. På så sätt ges fler tillfällen att utsättas för våld, eller annat, i hemmet.

Läs mer: Utsatta barn far illa under Corona

En annan faktor som påverkar är det faktum att BRIS haft öppet dygnet runt under sommaren för första gången. Enligt BRIS själva är det många barn som ringer under kvällen och natten på grund av ångest och nedstämdhet. Det faktum att BRIS haft öppet under hela dygnet innebär därmed att fler barn har möjlighet att ringa. Särskilt om de föredrar att ringa på tider BRIS annars hade haft stängt. Det skulle också kunna förklara en del av ökningen.

Detta tyder på att utsatta barns behov av stöd är större än det som erbjuds i dagsläget. Ökningen av samtal kan vara positiv eftersom det kan tyda på att fler barn som redan är utsatta får stöd och inte att fler barn blir utsatta, d.v.s ett minskat mörkertal.

Lösningar

Magnus Jägerskog säger är det viktigt att samhället är rustat för att hjälpa alla barn må så bra som möjligt. Detta kan vara genom ideella organisationer som BRIS, men framför allt att de myndigheter och lagar som syftar till att skydda barn är väl utformade och verkar för barnets bästa. I tillägg att det finns möjligheter och resurser för barn som mår dåligt att få det stöd de behöver.

Läs mer på Bris

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Fyll i formuläret här på sidan eller maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.