Behöver jag ett testamente? - Dahlén Juristbyrå

Behöver jag ett testamente?

Testamente är det enda sättet att själv bestämma hur din kvarlåtenskap ska fördelas. Ett testamente kan underlätta för dina anhöriga och kan minska risken för tvister mellan dem efter din bortgång.

Vad är ett testamente

Ett testamente är en ensidig viljeyttring, det är formellt sett inget avtal då avtal måste ha minst två parter, men man skulle kunna beskriva ett testamente som ett ensidigt avtal. Meningen med ett testamente är att kunna kringgå ärvdabalkens bestämmelser. Med ett testamente kan du som testator dela upp din kvarlåtenskap så som du vill, det kan handla om andelar av värdet av kvarlåtenskapen eller om specifika föremål som fastigheter, lägenheter etc. Testatorn kan dock inte helt fritt bestämma över sin kvarlåtenskap ifall att han eller hon har bröstarvingar (familj i rakt nedåtstigande led, barn barnbarn etc.) då dessa alltid har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten som är så mycket som en bröstarvinge hade ärvt om det inte funnits något testamente.

Formkrav till testamente

Ett testamente måste vara skriftligt och måste bevittnas av två samtidigt närvarande personer som är minst 15 år och som inte på något sätt tar del av arvet, alltså barn eller annan släkt eller annan som omnämns i testamentet, vittnena får inte vara sambo, make/maka eller god man eller förvaltare. Om dessa krav inte uppfylls är testamentet ogiltigt.

Om man inte har testamente

Om inget testamente finns fördelas kvarlåtenskapen enligt ärvdabalken. Man delar upp arvet i andelar av värdet av dödsboet sedan ärver bröstarvingarna först sin del, ifall att någon av dessa gått bort ärver andra och tredje arvsklassen i dess ställe. Om man inte har ett testamente går det inte att bestämma vem som ska få en specifik sak, det kan därför uppstå tvister i bouppteckningen mellan familjemedlemmar över hur dödsboet ska utredas, med testamente minimeras den risken då det redan är förutbestämt.

Läs mer: Dödsbo, bouppteckning och arvskifte

Hjälp med testamente?

Vi kan hjälpa er med testamente. Vi hanterar också frågor som kan uppstå vid bouppteckning, arvskifte och annat praktiskt som omgärdar ett dödsfall. Vi erbjuder även en gratis konsultation. Fyll i formuläret här på sidan så kontaktar vi dig snarast.

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.

Juridisk ordlista – Vad betyder de juridiska begreppen?