Brottsmisstankar mot en 17-årig pojke anses tillräckligt för att vårda honom enligt LVU - Dahlén Juristbyrå

Brottsmisstankar mot en 17-årig pojke anses tillräckligt för att vårda honom enligt LVU

Kammarrätten beslutar om att LVU-vårda den nu 18-åriga pojken på grund av att han vid ett flertal tillfällen gjort sig misstänkt för brott.

I förvaltningsrätten yrkade Socialnämnden i pojkens hemkommun att han skulle beredas vård enligt LVU på grund av bland annat brottslig verksamhet. Förvaltningsrätten biföll Socialnämndens ansökan.

När målet kom att överklagas till kammarrätten bifölls ansökan även där, men på andra grunder. Till skillnad från förvaltningsrätten anser kammarrätten inte att brottsmisstankarna styrker att pojken hade ett brottsligt beteende, men det faktum att han befann sig i sådana situationer där han gjort sig misstänkt utgör ett socialt nedbrytande beteende och att han därför bör beredas vård.

Läs mer om LVU här