Coronaviruset (COVID-19) och surrogatmödraskap - 3D coronavirus structure -Dahlen Juristbyrå

Coronaviruset (COVID-19) och surrogatmödraskap

Världen står nu inför en utmaning, en som vi inte tidigare upplevt. Vad innebär Coronaviruset för blivande föräldrar som väntar barn via surrogatmödraskap utomlands?

Framförallt påverkas föräldrar av inreseförbud i de olika länderna just nu. Vår erfarenhet är att det är tryggt att ha en agentur bakom sig i lägen som detta. Läget och direktiven ändras snabbt och vi tycker det är en god idé att bland annat söka till facebookgrupper där föräldrar snabbt kan utbyta information och ge varandra råd. I facebookgruppen ”surrogatgemenskap” (som är en sluten grupp för allas integritet) – så finns Emma Dahlén med och ger juridisk vägledning när hon ombeds.

Läs mer om juridiken för barn födda genom surrogatmödraskap

Illustration från https://www.scientificanimations.com och https://commons.wikimedia.org