De vill låna ut sina livmödrar - Dahlén Juristbyrå

Emma och Maria vill låna ut sina livmödrar

För en del personer är surrogatmödraskap det enda möjliga sättet att få barn. Och det finns svenska kvinnor som gärna vill hjälpa dem.

I Sverige är surrogatmödraskap inte tillåtet. Eller rättare sagt, det är olagligt för den svenska vården att assistera till surrogatmödraskap. Men varje år kommer cirka 50 barn till Sverige som är resultatet av ett sådant arrangemang utomlands. Det är inte olagligt. Och antalet kommer förmodligen öka, Nordic Surrogacy har just nu ett hundratal aktiva processer igång, berättar Eduardo Afonso.

För de familjer som ska åka hem till Sverige med sina surrogatfödda barn är det en omständlig process. De flesta barn föds statslösa (undantaget är USA där barnet automatiskt får amerikanskt medborgarskap). För att barnet ska få svenskt medborgarskap måste pappan genom ett DNA-test bevisa att han är barnets pappa. Därefter kan den svenska ambassaden eller konsulatet i landet för arrangemanget hjälpa till med ett svenskt pass så att familjen kan flyga hem till Sverige. För att mamman ska bli vårdnadshavare för barnet måste hon sedan genomgå en närståendeadoption.

Det vore förstås lättare för de par som ser surrogatmödraskap som deras enda utväg om de kunde få barn den här vägen i Sverige. Och det finns kvinnor som gärna skulle vilja ställa upp.

Tvåbarnsmamman Maria Remar känner sig  klar med barn och önskar inga fler. Men hon saknar att vara gravid. Att bära ett barn åt ett barnlöst par vore det ultimata för henne.

– Jag får äran att bära på barnet i nio månader samtidigt som jag uppfyller någons innersta önskan om att bilda familj, säger hon till KIT.
Läs hela artikeln på kit.se