Faderskapsfastställelse via IVF-intyg istället för DNA-analys - Dahlén Juristbyrå

Faderskapsfastställelse via IVF-intyg istället för DNA-analys

De absolut flesta faderskapsfastställelser i surrogatprocesser har hittills i tingsrätten förts med DNA-analys som bevisning för det genetiska faderskapet. DNA-analysen är ofta en liten process i sig där ett ärende sätts igång hos en aktör som utför DNA-analyser för att fastställa genetiskt faderskap.

Fadern brukar redan innan barnet är fött genomföra DNA-analysen på sig själv genom att på vårdcentral eller liknande bli topsad i munnen och skicka detta prov till den aktör där DNA-analysen ska genomföras.

När barnet sedan är fött så genomförs en likadan testning på barnet. Barnets prov skickas sedan med DHL express eller liknande budfirma hem till Sverige för att analyseras och jämföras mot faderns prov.

Proceduren med att få provsvaret analyserat tar oftast mellan 5-10 arbetsdagar efter att aktören mottagit provet. Denna tid kan vi oftast bara avvakta och familjen förlorar värdefulla dagar på att invänta provresultatet.

Läs mer: Juridik för barn födda genom surrogatmödraskap

IVF-intyg från kliniken för att fastställa faderskapet

Dahlén Juristbyrå har sedan en tid tillbaka istället använt sig av IVF-intyg från kliniken för att fastställa faderskapet. Fördelen med metoden är att IVF-intyget kan upprättas betydligt snabbare och att målet i tingsrätten kan göras komplett på ett tidigare stadie.

Föräldrarna behöver inte göra något alls

Vid upprättandet av IVF-intyget meddelar vi kliniken vilka uppgifter vi behöver ha med i intyget för att det ska uppfylla de beviskrav som finns på faderskap. Föräldrarna behöver inte göra något alls när de väljer metoden IVF-intyg som bevisning, vi som ombud sköter om det hela. Så fort kliniken upprättat intyget (vilket oftast sker inom någon enda dag) så skickar vi in det till tingsrätten och kan snabbare presentera ett komplett mål för domstolen. Det innebär snabbare domar och en snabbare hemresa för familjen.

I framtida processer kommer föräldrarna själva få välja vilket bevis de vill använda sig av i tingsrätten, DNA-analys eller IVF-intyg.

Vid minsta fråga eller fundering angående detta är ni varmt välkomna att kontakta Emma Dahlén.

Juridiken i samband med surrogatmödraskap

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.

Juridisk ordlista – Vad betyder de juridiska begreppen?