Flicka får adopteras av sina familjehemsföräldrar - Dahlén Juristbyrå

14-årig flicka får adopteras av sina familjehemsföräldrar

Flickan, som varit LVU-placerad hos sina familjehemsföräldrar sedan hon var nyfödd, har tidigare uppgett att hon känner sig rättslös på grund av sin juridiska relation till dem hon kallar sina föräldrar. Hon vill därför bli adopterad och få en rättsligt erkänd familjerelation till sina familjehemsföräldrar.

I maj lämnade tingsrätten besked om att bifälla adoptionsansökan, trotts avsaknad av samtycke från de biologiska föräldrarna. Flickan, som snart fyller år, är överlycklig och berättar för SVT att det är som att ha kalas två gånger i rad.

Flickans biologiska föräldrar är oroliga för att adoptionen skulle innebära att de förlorar kontakten med sin dotter, ”det känns som att man blir bortdragen” berättar mamman till SVT.

Av domen framkommer att flickan uttryckt en ytterst stark önskan att få flytta hem till familjehemsföräldrarna och att få bli adopterad samt att familjehemsföräldrarna är mycket lämpliga som adoptivföräldrar. Rätten menar även att det föreligger synnerliga skäl att bifalla adoptionen trots avsaknad av de biologiska föräldrarnas samtycke med hänvisning till att flickan bott och uppfostrats av adoptivföräldrarna större delen av sitt liv med ”sparsamma kontakter med sina nuvarande föräldrar”, adoptivföräldrarnas lämplighet samt flickans vilja att bli adopterad.

Domen är juridiskt relevant då adoption av detta slag inte skett i Sverige tidigare. Vinner domen laga kraft öppnar det för möjligheten för adoption att godkännas även i andra fall med liknande omständigheter.

Läs mer hos SVT som granskat fallet här.