Föräldrar får oroa sig för juridiken - Dahlen Juristbyrå

Föräldrar får oroa sig för juridiken

Bristen på lagstiftning som reglerar surrogatmödraskap i Sverige gör att par som bildar familj med hjälp av metoden utomlands kommer hem till en juridisk röra av otydliga regler och ovisshet inför framtiden. På onsdagen presenteras utredningen om ofrivillig barnlöshet som bland annat ska se över behovet av att instifta enhetliga riktlinjer för hur man hanterar barn födda av surrogatmödrar.

Brist på enhetliga regler för hur man handlägger ärenden som rör svenska barn födda av surrogatmammor utomlands gör att familjerna möts av ett juridiskt kaos när de kommer hem. De nyfödda kan stå utan vårdnadshavare i månader och föräldrar utan rätt till föräldrapenning.

Fredrik Eng, ordförande för organisationen surrogat.nu som bistår med hjälp och råd åt par som får barn via surrogat, säger:

– Bristen på lagstiftning i den här frågan gör att man är i utkanten av saker och tings tillstånd. Föräldrar är inte oroliga för sånt som föräldrar vanligen oroar sig för, hur man kokar välling eller om man kan byta blöjor, utan för det juridiska. Man är helt utlämnad, säger han.

Läs mer här på SVT.se