MFoF ger kunskapsstöd angående surrogatarrangemang - Dahlens Juristbyrå

MFoF ger kunskapsstöd angående surrogatarrangemang

På uppdrag av regeringen har MFoF fått i uppdrag att ta fram och sprida ett kunskapsstöd som ger vägledning till de myndigheter som kan komma att hantera frågor som rör surrogatarrangemang i utlandet. Nu har kunskapsstödet tagits fram och är redovisat till regeringen.

Det här kunskapsstödet riktar sig främst till nedanstående myndigheter och domstolar som kommer i kontakt med frågor som rör surrogatarrangemang i utlandet.

I kunskapsstödet beskrivs handläggnings-, beslutsprocesser och gällande rätt i förhållande till:

  • Faderskap: Socialnämnd, domstol, svenska utlandsmyndigheter, Rättsmedicinalverket och Skatteverket
  • Moderskap: Domstol
  • Vårdnadshavare: Skatteverket, socialnämnd och domstol
  • Adoption: Socialnämnd och domstol
  • Medborgarskap: Migrationsverket och Skatteverket
  • Namn: Skatteverket
  • Pass och samordningsnummer: Skatteverket och svenska utlandsmyndigheter
  • Uppehållstillstånd: Migrationsverket
  • Hälso- och sjukvård samt insatser: Landstinget (Region)
  • Socialförsäkringsförmån: Försäkringskassan

Hitta mer information här på mfof.se