Samboavtal och äktenskapsförord - Dahlén Juristbyrå

Samboavtal och äktenskapsförord

När ni väljer att flytta ihop eller gifta er är troligtvis eventuell framtida separation och vad som sker med era tillgångar om så skulle vara fallet, det sista ni tänker på. Det finns de som anser att det är oromantiskt att skriva äktenskapsförord eller samboavtal. Det kan bero på att man inte vill tänka på att separation är en möjlighet, eller att man ser det som girigt. Vi menar dock att det är i romantikens bästa intresse att skriva ett sådant avtal.

Vad är samboavtal och äktenskapsförord?

Samboavtal och äktenskapsförord är avtal som reglerar vad som sker med sambos respektive makars ägodelar ifall de skulle gå skilda vägar. Dessa avtal ger en möjlighet att kringgå de regler om bodelning som finns i sambolagen och äktenskapsbalken då dessa är generella och inte kan ta i hänsyn till de unika omständigheterna i just ert förhållande på samma sätt som du och din parter kan. Man kan t.ex. skriva ett äktenskapsförord där båda makars egendom är enskild om man så önskar, vilket gör att ingen bodelning behövs.

Läs mer om Samboavtal och ladda ner gratis mall

Läs mer: Äktenskapsförord

Varför skriva Samboavtal eller Äktenskapsförord?

Det är alltid en fördel att skriva äktenskapsförord eller samboavtal då det gör att du får behålla de ägodelar som är viktiga för dig. För det fall du t.ex. ärvt något utan testamente eller om det inte i testamentet stod att det du ärvt är din enskilda egendom är äktenskapsförord din enda garanti på att du får behålla denna ägodel och dess värde. Trots att man kan vara eniga om att dela lika på sin samboegendom eller giftorättsgods kan det fortfarande uppstå konflikter om t.ex. specifika föremål eller att en partner vid ett senare skede anser sig ha rätt till mer av någon anledning. Skilsmässor och separationer när man bor tillsammans är påfrestande, särskilt om man har gemensamma barn, många frågor aktualiseras. Vid en separation hjälper då avtal för att underlätta vissa frågor av praktisk och ekonomisk natur.

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Fyll i formuläret här på sidan eller maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.