SiS anmäler sig själva efter LVU-vårdad flicka tog sitt liv - Dahlén Juristbyrå

SiS anmäler sig själva efter LVU-vårdad flicka tog sitt liv

Det var i juni i år som en flicka, som med stöd av LVU var placerad på ett av SiS ungdomshem tog sitt liv. Ungdomshemmet där flickan bodde har sedan händelsen anmält sig självt och startat fyra utredningar angående händelsen rapporterar SVT.

I mitten av juni gjorde flickan ett försök att ta sitt eget liv, hon avled på sjukhuset två dagar senare.

Tidigare kritik

Hemmet har tidigare fått kritik, delvis från unga på boendet som lämnat klagomål till IVO, varpå de granskat ungdomshemmet.

Ungdomshemmets ledning berättar för IVO att de haft en svår personalsituation under våren. Boendets chef, Margareta Jonsson, berättar för SVT att situationen ser ljusare ut inför sommaren och att de anställer nya

I ett pressmeddelande från den 21 juni i år skriver SiS de ”kan i dagsläget inte nå upp till kravet att omedelbart anvisa plats utifrån barnens och ungdomarnas behov och socialtjänstens efterfrågan. Därför upprättar SiS en nationell stabsorganisation i syfte att stödja och förbättra den rådande platssituationen”. I pressmeddelandet berättar de även om den tidigare nämnda personalbristen.

Läs SiS pressmedelande här

Läs hela artikeln hos SVT här