Skilsmässorna ökar under coronapandemin - Dahlén Juristbyrå

Skilsmässorna ökar under coronapandemin

Det råder ingen tvekan om att coronapandemin inneburit stora förändringar i vardagen för de flesta, ekonomin har tagit en hård smäll, arbetslösheten har ökat, och många (som har möjlighet till det) har arbetat hemifrån. Kriser som denna innebär ökad stress för många, inte minst för nära relationer t.ex. sambos och makar, speciellt de som redan haft problem sen tidigare.

Skilsmässostatistiken visar på en stigande trend

Enligt SVT visar domstolsverkets statistik att under perioden juni-juli i år var antalet ansökningar om skilsmässor som skickades in till Tingsrätterna runt om i landet 5 512, vilket är 695 eller 14,4 procent fler än förra årets 4 817. Det är omöjligt att säga om denna ökning beror på pandemin eller inte, dock menar experter att ökade skilsmässor var att förvänta sig. ”Under alla ekonomiska kriser sedan andra världskriget har skilsmässorna tenderat att gå upp” berättar Glenn Sandström, docent i demografisk historia vid Umeå universitet, till Ekot. Med detta i åtanke är mycket möjligt att viruset försämrat förutsättningarna att behålla en hälsosam relation.

Psykologen Björn Hedensjö förklarar för SVT i mer detalj om varför detta sker, ”I hushåll där man jobbar hemma får man mycket mer tid ihop. Har man något som skaver blir det mer av den varan” han fortsätter med att påpeka att ”En annan förklaring kan vara om man till exempel har det ovisst på jobbet och känner en oro inför framtiden och över sin ekonomi. Det kan lätt spilla över på relationen och orsaka bråk, gnabb och konflikter”.

En tredje förklaring kommer från Psykologen Anna Bennich som menar att en faktor som bidrar till friktion under dessa tider är folks behov av egentid. ” Att man inte vill hänga ihop hela tiden varje dag behöver inte betyda att man inte passar ihop, eller att man har underliggande problem Alla behöver mer eller mindre egentid” säger hon till DN.

Hur kan man som par undvika större konflikt, separation och skilsmässor under dessa extra utsatta tider?

Hur man kan lösa de problemen man har beror såklart på vad problemet är. Om det är oro och stress över eventuellt framtida arbete eller annat som spillt ut över relationen tipsar Björn Hedensjö om att försöka bortse från det man inte kan veta eller kontrollera och att istället fokusera på att göra saker med varandra som båda gillar.

”Man kanske inte vet hur det kommer bli med jobb och inkomst längre fram. Men försök att efter bästa förmåga släppa oron över hypotetiska scenarier som du inte vet något om ännu. Ta den energin och försök lägga den på sådant som går att påverka och kontrollera”

Om det rör sig om brist på egentid menar Anna Bennich att det inte behöver bero på ett underliggande problem utan kan bero på att den förändring som många fått i vardagen kan vara mindre passande för vissa relationer.

”Det är viktigt att våga prata om detta, och avdramatisera det. Det här har ju till stor del med varje individs personlighet att göra, och om olika grundläggande behov. Det handlar inte om att man är tycker mer eller mindre om varandra, olikheter går att hantera”

Externa länkar om skilsmässor under coronapandemin

SVT: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fler-ansoker-om-skilsmassa-under-corona

Ekot: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7552079

DN: https://www.dn.se/insidan/kommer-vi-att-se-fler-coronaskilsmassor-det-har-behover-ni-prata-om-for-att-undvika-relationskris/

Hjälp med skilsmässa eller separation

Ni är varmt välkomna att kontakta oss med era frågor gällande separation och skilsmässa. Vi har stor erfarenhet av familjerätt och hjälper er reda ut det praktiska som rör bostad, skulder, tillgångar och frågor som rör barn, umgänge och vårdnad. Det kan variera mycket vad just er familj är i behov av, och oftast är det till stor hjälp att diskutera med en jurist.

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.