Socialnämndens utredning lades på hyllan i månader - Dahlén Juristbyrå

Socialnämndens utredning lades på hyllan i månader

JO kritiserar socialnämnden i Gällivare för att ha dröjt i flera månader med att göra klart en utredning om en flicka född 2004.

Bakgrund

Efter utredningens start flyttade flickan till sin halvsyster och hennes sambo i Norrköping. Under flera månaders tid var den enda åtgärden som vidtogs i ärendet några försök att komma i kontakt med flickan och hennes pappa. Efter att utredningen återupptagits lades den sedan ner på begäran av flickans pappa efter bara några dagar.

En ny utredning inleddes därefter för att försöka få tillbaka flickan till Gällivare. Efter flickans återvändande till Gällivare placerades hon i ett familjehem i Uppsala.

JO kritiserar nämnden

Vad gäller ärendets handläggning uttalar JO bland annat att ”nämnden… hade ett långtgående utredningsansvar för att klarlägga flickans situation och behov samt för att också föreslå insatser” samt att nämnden inte vidtagit några faktiska utredningsåtgärder gällande flickans flytt till Norrköping. JO kritiserar även det faktum att utredningen blev liggande i flera månader.

Vidare kritiseras nämnden för att ha agerat som om pappan avgjorde vilka kontakter som skulle tas inom utredningen. Det konstateras även att utredningen avslutats på pappans begäran. JO säger att vårdnadshavare naturligtvis inte styr över dessa frågor. Det framgår även att nämnden inte hade tagit hänsyn till att flickan var part i ärendet då hon fyllt 15 vid utredningens start.

Slutligen kritiseras nämndens utredande av flytten som dröjt tills ”vistelsen, enligt nämndens uppfattning, blivit mer stadigvarande”. Det är inte meningen att det ska ske i en sådan utredning menar JO.

Läs hela Justitieombudsmannens beslut här