Svenska familjer strandsatta utomlands med spädbarn hindras att resa in i Sverige - Nordic Surrogacy - Dahlén Juristbyrå

Svenska familjer strandsatta utomlands med spädbarn hindras att resa in i Sverige

Öppet brev till politiker och myndigheter:

Mats Wiking, riksdagsledamot för S
Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot för M
Martina Johansson, riksdagsledamot för C
Michael Anefur, riksdagsledamot för KD
Juno Blom, riksdagsledamot för L
Rasmus Ling, riksdagsledamot för MP
Skatteverket rättsliga avdelning
Ann Linde, utrikesminister. Utrikesdepartementet
Jonas Hägerlind chefsjurist, Mfof

Stockholm den 2 april 2020

Idag sitter flera svenska familjer med nyfödda spädbarn strandsatta utomlands. Barnen är födda genom surrogat, men trots att dessa barn är svenska medborgare och har en grundlagsskyddad rätt att resa in i Sverige hindras de från detta genom myndigheters godtyckliga ärendehantering.

En förutsättning för att barnen ska kunna resa hem till Sverige är att ambassaderna på respektive destination där surrogatprocessen genomförs är att Skatteverket ska utfärda samordningsnummer. Samordningsnummer utfärdas först vid den tidpunkt svensk tingsrätt eller den kommunala familjerättsliga avdelningen utrett och fastställt faderskapet för dessa barn. När faderskapet är fastställt ska barnets identitet anses fastställd. Ändå kräver myndigheter födelsebevis med apostille-stämpel för barnen i syfte att ytterligare utreda identiteten. Födelsebevis kan i och för sig lämnas men i Kiev är själva stämpeln mycket svår att få tag i med hänvisning till de nuvarande restriktionerna till följd av Corona-viruset.

I Sverige utfärdas inte födelsebevis alls för barn. Att kräva dessa handlingar för barn födda genom surrogat i syfte att fastställa identiteten är från myndighetens sida ett hindrande och obstruerande beteende. Följden blir att svenska medborgare lämnas i ett mycket utsatt läge utomlands utan möjlighet att resa hem. Detta i en mycket kritisk tid där oro präglar samhället och omvärlden. Flera familjer är åtskilda från äldre syskon till sina barn.

Vi ser hur hårt UD arbetar för att säkerställa att svenska medborgare kan ta sig hem till landet medan dessa nyfödda spädbarn snarare utsätts för en behandling vi nästan vågar kalla diskriminering.

Vi frågar hur det kan komma sig? Den 27 februari 2019 genomfördes ett riksdagsseminarium inom ämnet ” Riksdagsseminarium om rättigheter för barn som fötts genom surrogatarrangemang” där riksdagsledamöterna ovan deltog i den politiska panelen. Intrycket var att samtliga deltagare i den politiska panelen var överens om att rättigheterna för de barn som föds via surrogatmoderskap i utlandet måste stärkas och det måste till en snabbare hantering för dessa barn att komma hem till Sverige.

Vi kan inte vänta längre med att agera.

Vi har en tydlig lagstiftning i Sverige där alla beslut som rör barn ska utgå från barnets bästa. Det är dags att omedelbart sluta lämna vissa barn utanför det sociala skydd Sverige erbjuder. Vi kräver en tydlig reglering och klara riktlinjer gällande dessa barn. Vi kräver att myndigheter efterlever den lagstiftning som finns.

Svar emotses av respektive part och då det är av allmänintresse kommer de att publiceras i relevanta kanaler.

Eduardo Afonso
VD Nordic Surrogacy

Emma Dahlén
VD Dahlén Juristbyrå

Eduardo Afonso är VD för Tammuz Nordic Surrogacy AB och har själv fått tvillingdöttrar genom surrogat och är i dag dedikerad att hjälpa ofrivilligt barnlösa, barn och familjer. Emma Dahlén driver juristbyrån Dahlén Juristbyrå med inriktning på surrogatjuridik.