Mer inlåsning än vård på Sis-hem - Dahlén Juristbyrå

Mer inlåsning än vård på Sis-hem

Statens institutionsstyrelse eller SiS är en myndighet som bedriver ungdomshem för tvångsplacerade ungdomar med svåra problem. När en ungdom placeras vid ett av dessa ungdomshem är syftet att de ska vårdas utifrån deras individuella behov. En ny studie visar dock att störst fokus i dessa hem är på säkerhet och kontroll och inte vård.

I sin avhandling vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Sahlgrenska akademin vid Göteborg universitet visar Kajsa Nolbeck att Sis ungdomshem lägger större vikt vid inlåsning och säkerhet än faktisk vård.

I fem års tid har hon utfört observationsstudier med ungdomar på och personal på hemmen.

Nolbeck berättar till SVT att både ungdomar och personal uppger att miljön är svår att bedriva vård i. Hon berättar även att tidigare studier visar att inlåsning inte bara är ineffektivt utan även skadligt.

Läs mer hos SVT här