Utsatta barn far illa under corona - Dahlén Juristbyrå

Utsatta barn far illa under corona

Stängda skolor, uppmaningar om att stanna hemma och rädsla för att smittas av och sprida viruset vidare under coronakrisen har gjort att många barn stannat hemma i mycket större utsträckning än tidigare. För vissa har detta inneburit en möjlighet för barn och föräldrar att spendera mer värdefull tid tillsammans. För andra barn med redan utsatt situation kan det innebära att sitta inlåst med sin förövare.

Under detta egendomliga år har Coronapandemin onekligen skapat en förändring i barns vardag. Många har i varierande grad under årets gång, eller i vissa fall inte alls, kunnat utöva sina fritidsaktiviteter, träffa vänner, gå till skolan m.m. på grund av allmänna restriktioner och oro över att bli smittad eller sprida smittan vidare.

Trots att de flesta barn har haft liknande begränsningar är lidandet hos vissa barn olyckligtvis betydligt högre än hos andra och detta i hög grad på grund av sin hemmiljö.

Orolig miljö för barn

Arbetare inom branscher som drabbats hårt av pandemin har i större utsträckning gått miste om arbetstillfällen eller i vissa fal blivit avskedade. Ekonomisk utsatthet kan skapa stor oro hos föräldrar och leda till påfrestningar inom relationen och bråk sinsemellan, vilket skapar en orolig miljö för barn och i värsta fall att konflikterna går ut över dem. Eftersom barns möjligheter att lämna hemmet varit begränsat under året är det svårare för barn och föräldrar att hålla barnen utanför eventuella konflikter i hemmet.

Läs mer: Skilsmässorna ökar under coronapandemin

Allra värst är det för barn som redan utsätts för övergrepp i hemmet. Enligt Motala kommun uppskattas 200 000 barn bo i hem där våld förekommer, de menar också att över 100 000 ungdomar utsätts för hedersrelaterat våld. För dessa ungdomar och barn har skolan, fritidsaktiviteter och annan tid utanför hemmet utgjort tid fri från den utsatthet de upplever i hemmet, när de blir inlåsta med sina förövare ges de istället fler tillfällen att utsättas för våld och andra former av övergrepp.

Vad säger statistiken?

Trots att många experter och föreningar varnar om vad som tidigare nämnts visa anmälningsstatistiken på det motsatta. Detta menar samordnare för våldsuppdraget på länsstyrelsen Sara Avander kan bero på att barnen idag träffar färre vuxna som kan se deras utsatthet då många inte går till skola eller förskola etc.

Vad kan man göra om barn far illa?

Om du har misstankar om att ett barn utsätts för våld eller andra övergrepp, försummelse (att barnets grundläggande behov vad gäller näring, skydd, undervisning, hälso- och sjukvård, kärlek eller annan omsorg inte tillfredsställs) eller far illa på annat sätt kan du göra en orosanmälan hos socialtjänsten. Är dina misstankar starka ska en anmälan göras och du kan alltid vara anonym i din anmälan om du vill det. Om du har möjlighet kan du prata med barnet, fråga hur de har det hemma då detta kan ge svar på dina misstankar och informera dem om vad de kan göra själva, vem de kan kontakta. Om du upplever situationen som akut hotfull bör du ringa polisen på 112.

Läs mer på SVT.se

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Fyll i formuläret här på sidan eller maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.