Vad är äktenskapsförord - Dahléns Juristbyrå

Vad är äktenskapsförord?

I ett äktenskap gäller att vardera maken svarar för sina tillgångar och skulder. Vid bodelning uppstår dock frågor om vad som ska tas upp i en bodelning, parterna kan ha giftorätt i varandras egendomar. Finns inget äktenskapsförord är som huvudregel allt giftorättsgods med undantag som till exempel vid arv eller gåva med förordnande om enskild egendom. Enskild egendom innebär att denna egendom inte ska tas upp i en bodelning. Vad som gäller vid äktenskap och bodelning regleras i äktenskapsbalken. För det fall ni önskar att viss eller all egendom som vardera av er äger ska vara enskild så kan det förordnas i ett avtal er emellan, ett så kallat äktenskapsförord.

Läs mer om äktenskap, giftermål och äktenskapsförord

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan blivande eller nuvarande makar och stadgar vilken egendom som ska vara enskild och därmed inte ingå i bodelning. Äktenskapsförord måste vara skriftligt, undertecknas av båda makar och ges in till skatteverket för att vara giltigt, ett äktenskapsförord som inte getts in till skatteverket är därför verkningslöst. Om endera eller båda parter äger enskild egendom och ni längre fram önskar göra om egendomen till giftorättsgods är det helt fritt att göra det genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord.

 Varför skriva ett äktenskapsförord?

När ett äktenskap tar slut, på grund av ena makens bortgång eller skilsmässa, görs en bodelning enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken, vilket innebär att man räknar ut vardera makes giftorättsgods med avdrag för eventuella skulder. När vardera makes netto räknats ut läggs de båda summorna ihop och delas sedan lika mellan makarna. Det är bara giftorättsgods som räknas, se ovan.

Ett äktenskapsförord gör att ni på era egna villkor kan bestämma vad som ska och inte ska ingå i bodelningen och dela upp egendomen emellan er på det sätt som ni vill.

För att se till att ditt äktenskapsförord är korrekt utformat är det bra att kontakta en jurist.

Hjälp med äktenskapsförord?

Vi kan hjälpa er med avtal inför äktenskap (äktenskapsförord). Vi hanterar också frågor som kan uppstå under äktenskapet såsom gåva eller bodelning under bestående äktenskap. Vi erbjuder även en gratis konsultation. Fyll i formuläret här på sidan så kontaktar vi dig snarast.

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.

Juridisk ordlista – Vad betyder de juridiska begreppen?