Vad är LAS Lagen om Anställningsskydd - Dahlén Juristbyrå

Vad är LAS – anställningsskyddslagen?

Som man kan höra på namnet reglerar Lag om anställningsskydd, eller LAS som den ofta förkortas, anställdas rättigheter, mer specifikt vad gäller uppsägning, avskedande, förhandlingar och permittering.

LAS gäller för de flesta anställningar med undantag för: Anställda vars roll kan anses företagsledande d.v.s. VD eller liknande, arbetstagare och arbetsgivare som är familj, anställda i arbetsgivarens hushåll, har särskilt arbetsstöd eller gymnasial lärlingsanställning.

Som huvudregel är ett avtal ogiltigt om det försämrar eller tar bort arbetstagares rättigheter som beskrivs i LAS, med undantag för vissa paragrafer som kan inskränkas genom kollektivavtal.

Anställningsavtal och LAS

Anställningsavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivare kan antingen vara en fysisk eller juridisk person men arbetstagaren måste alltid vara en fysisk person. I anställningsavtalet ska framgå vilka arbetsuppgifter som ska utföras, arbetstider, lön och utbetalning av denna.

LAS reglerar uppsägning och avskedande

Uppsägning från arbetsgivarens sida får ske på grund av arbetsbrist eller personliga skäl och ska alltid vara sakligt grundad. Personliga skäl kan vara att den anställde varit olovligen frånvarande under en period eller misskött sig. Arbetsbrist kan vara att företaget fått mindre att göra eller ska omorganiseras. Vid uppsägelse har du rätt till uppsägningstid.

Avskedande, ”sparken” på vardagligt språk, är omedelbart och sker om en anställd grovt misskött sin anställning, det kan handla om uppsåtlig brottslighet, att läcka yrkeshemligheter eller annat grovt olämpligt beteende som har heller är menat att innebära skada för arbetsgivare eller kollegor.

Turordning vid uppsägning enligt LAS

Om det uppstår arbetsbrist hos en arbetsgivare har denna rätt att säga upp så många denne behöver för att mängden arbete och anställda ska vara skälig, denna uppsägning ska ske enligt en viss turordning. Turordningen för uppsägning följer principen ”sist in, först ut” vilket betyder att den som varit anställd kortast tid blir uppsagd först, för anställda som varit anställda lika länge blir den yngste uppsagd först.

Den som blivit uppsagt på grund av arbetsbrist har så kallad företrädesrätt till återanställning, vilket innebär att de ska få en chans att återanställas innan någon ny anställs till samma roll.

Permittering regleras av LAS

Om det i ditt anställningsavtal inte står något om permittering är det bestämmelserna i LAS som gäller. Enligt LAS ska din arbetsgivare avtala med ditt lokala fackombud, om du är medlem i ett fack, vare sig arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal eller inte. Du har också rätt till samma lön som om du skulle arbeta. Korttidspermittering har andra regler än vanlig permittering.

Hjälp med anställning och arbetsrätt? 

Har du frågor kring en anställning, uppsägning, lön eller semester? Kontakta oss så löser vi det!  Vi erbjuder även en gratis konsultation. Fyll i formuläret här på sidan så kontaktar vi dig snarast.

Läs mer om arbetsrätt, anställning och dina rättigheter

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.

Juridisk ordlista – Vad betyder de juridiska begreppen?