Vad bör ett testamente innehålla - Dahlén Juristbyrå

Vad bör ett testamente innehålla?

Ett korrekt och välskrivet testamente är din enda och bästa möjlighet att bestämma hur din kvarlåtenskap ska fördelas efter din bortgång. Just nu är det otroligt populärt att skriva testamenten oavsett ålder, dock kan lagens formkrav på testamentet och andra aspekter göra det svårt för den som inte är juridiskt utbildad att skriva ett korrekt testamente helt på egen hand.

Vad händer med egendomen när en person går bort?

När en person går bort utan testamente görs eventuell bodelning och sedan görs en boutredning för att fastställa vilka tillgångar och skulder den avlidne har. Därefter samlas kvarlåtenskapen (all den avlidnes tillgångar vid tillfället för bortgången) i något som kallas dödsbo (en juridisk person som äger kvarlåtenskapen). Dödsboet företräds av dödsbodelägarna (de som ärver kvarlåtenskapen) eller eventuellt av en bodelningsman, vars uppgift är att förvalta dödsboet och bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas mellan arvingarna.

Om det är dödsbodelägarna som sköter förvaltningen måste de komma överens om uppdelningen, en boutredningsman kan själv bestämma en lämplig uppdelning. När arvskifte tagit plats är processen klar och dödsboet löses upp. Innan arvskifte kan ske måste de eller den som förvaltar dödsboet se till att eventuella skulder är betalda, vilket är en del av förvaltningsarbetet.

Som tidigare nämnt är testamente det enda sättet att bestämma hur din kvarlåtenskap ska fördelas mellan arvingarna, t.ex. om det finns en stuga du vill ge till en person och en båt till en annan är det enda sättet att säkerställa detta genom testamente. Det är dessutom din enda möjlighet att ge en del av din kvarlåtenskap till någon som står utanför arvsklasserna vare sig det är en person, välgörenhet, forskning etc. Testamente förenklar för dödsbodelägarna, inte minst när det gäller arvsskiftet och vem som erhåller vilken egendom. Arvtagarna kanske är oense om vem som har bäst rätt till ett speciellt föremål eller specifik egendom, då finns testamentet som vägledning för att undvika konflikter.

 

Vilka formkrav har testamente?

Lagen ställer vissa krav på upprättandet av testamente som måste uppfyllas för att det överhuvudtaget ska gälla, för att med full säkerhet garantera att ditt testamente uppfyller alla krav kan du ta hjälp av en juridiskt kunnig. De krav som ställs är:

  1. Testamentet ska vara skriftligt och signerat av testator och vittnen.
  2. Signeringen av testamentet måste bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen som är medvetna om att det är ett testamente som signeras, dock behöver de inte känna till innehållet.
  3. Vittnena måste ha fyllt minst 15 år.
  4. De får inte enligt lag eller testamente ta del av arvet direkt eller genom efterarv, alltså inte någon som nämns i testamentet eller är familj till testatorn då de ingår i den legala arvsordningen.
  5. Make/Maka/sambo ska inte heller vara vittne.
  6. Eventuell god man eller förvaltare ska inte vara vittne.

Trots strikta krav på upprättandet av testamentet finns det inga krav på innehållet som sådant enligt lag, detta innebär dock att du bör vara extra noggrann med att dina formuleringar är tydliga och konkreta eftersom du inte har tydliga regler att rätta dig efter. Precis som med alla typer av avtal vill du inte göra det möjligt för någon att göra en rimlig tolkning av innehållet som inte stämmer överens med din faktiska vilja.

Ett tips är att du inte bara funderar på vem du vill ska få vad utan också vilka villkor som ska gälla för ägandet, särskilt när det gäller egendom som ska delas upp mellan två, eller fler personer.

 

Vad kan testamentet innehålla?

Det är inte juridiskt möjligt att göra en bröstarvinge arvlös, vad som än står i testamente har en bröstarvinge alltid rätt till sin laglott.

Du kan skriva att egendomen som ärvs ska vara arvtagarens enskilda då det skyddar deras rätt till egendomen vid eventuell framtida äktenskapsskillnad.

Om du är sambo eller gift med särkullbarn kan du skriva testamente för att inte göra din partner arvlös.

Företag och aktier går i arv, det är därför en fördel att skriva testamente så att aktierna går till de du vill, särskilt om du äger en stor andel av aktierna i ett företag.

Det går att göra tillägg och att återkalla ett testamente, så det är inte nödvändigt att vänta till gamla dagar för att skriva sitt testamente. Om du redan har ett testamente som du vill göra ändringar i går det också.

 

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Fyll i formuläret här på sidan eller maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.

Läs mer: Testamente – regler och hjälp