Webinar om surrogatjuridik med Emma Dahlén - Dahlén Juristbyrå

Webbinar om surrogatjuridik 14/6 kl 18

Anmäl dig till kostnadsfritt webbinar om familjebildning, äggdonation och surrogatmödraskap för ofrivilligt barnlösa. Webbinariet arrangeras av Nordic Surrogacy men Emma Dahlén kommer berätta om juridiken i samband med surrogatmödraskap.

Du får annars träffa koordinatorer på Nordic Surrogacy och möta en nybliven familj. Du får möjlighet att ställa frågor och möjlighet till att boka individuella möten.

Tisdag 14 juni kl. 18, vi håller på ungefär en timme.

Vi kan allt om juridiken kring alternativ familjebildning.

Klicka här för att anmäla dig till webbinariet

Juridiken i samband med surrogatmödraskap

Se flera videoklipp på vår YouTube-kanal.

Processerna kring surrogatmödraskap

När barn föds genom surrogat genomförs vanligen tre stycken processer i tingsrätten. De är

  • Fastställande av faderskap/föräldraskap (kan också fastställas genom familjerätten).
  • Ansökan om ensam vårdnad (kan också fastställas genom familjerätten).
  • Närståendeadoption.

Processerna och tillvägagångssättet kan variera med hänsyn till era specifika omständigheter. Vi anpassar oss alltid så att tillvägagångssättet för att uppnå juridiska familjeband kan genomföras så smidigt som möjligt för just er familj.

Vår erfarenhet av surrogatprocesser

Den jurist som företräder er vid faderskapsfastställelse är alltid sedan tidigare godkänd som rättshjälpsbiträde av tingsrätten och har alltid mångårig erfarenhet av just surrogatprocessser.

Hur ser lagstiftningen ut kring surrogatmödraskap?

I svensk rätt finns inte moderskapsfastställelse utan enbart faderskapsfastställelse. Den gamla (och i dagens samhälle förlegade) rättsregeln ”mater semper certa est” gäller i svensk lagstiftning. Mater Semper Certa est kan översättas med att modern alltid är känd eller att den som fött ett barn är moder. Ni som går igenom en surrogatprocess vet väl att så är inte fallet. På de destinationer vi arbetar med är surrogat reglerat i lag vilket innebär att surrogaten som fött inte anses vara barnets mor. Lagkonflikten är alltså att på destinationen ert barn föds så är ni barnets juridiska föräldrar medan i Sverige har barnet till att börja med bara en förälder och vårdnadshavare – surrogaten. Ovanstående processer (se ”processerna” rättar steg för steg till juridiken och i slutänden är ni fullt ut en juridisk familj.