Samboavtal och äktenskapsförord - Dahlén Juristbyrå

Samboavtal och äktenskapsförord

När ni väljer att flytta ihop eller gifta er är troligtvis eventuell framtida separation och vad som sker med era tillgångar om så skulle vara fallet, det sista ni tänker på. Det finns de som anser att det är oromantiskt att skriva äktenskapsförord eller samboavtal. Det kan bero på att man inte vill tänka på att separation är en möjlighet, eller att man ser det som girigt. Vi menar dock att det är i romantikens bästa intresse att skriva ett sådant avtal.

Läs mer ”Samboavtal och äktenskapsförord”

Vad är äktenskapsförord - Dahléns Juristbyrå

Vad är äktenskapsförord?

I ett äktenskap gäller att vardera maken svarar för sina tillgångar och skulder. Vid bodelning uppstår dock frågor om vad som ska tas upp i en bodelning, parterna kan ha giftorätt i varandras egendomar. Finns inget äktenskapsförord är som huvudregel allt giftorättsgods med undantag som till exempel vid arv eller gåva med förordnande om enskild egendom. Enskild egendom innebär att denna egendom inte ska tas upp i en bodelning. Vad som gäller vid äktenskap och bodelning regleras i äktenskapsbalken. För det fall ni önskar att viss eller all egendom som vardera av er äger ska vara enskild så kan det förordnas i ett avtal er emellan, ett så kallat äktenskapsförord.

Läs mer ”Vad är äktenskapsförord?”