Antalet utsatta barn ökar under sommaren - Dahlén Juristbyrå

Antalet utsatta barn ökar under sommaren

På Dahlén Juristbyrå har vi stor erfarenhet av att arbeta med frågor rörande barn och särskild kompetens inom skyddslagstiftningar som LVU, SoL och LSS. För oss är det viktigt att barns rättigheter alltid kommer i första rummet och att alla rättsliga processer och beslut rörande barn är rättssäkra för alla parter.

Enligt BRIS har de under sommarlovet haft strax under 7 500 kurativa samtal, en ökning på 30 procent från i fjol som i sig var ett år med många samtal för barnrättsorganisationen. Av dessa samtal var frågor gällande familj och psykisk ohälsa vanligast. Samtal gällande självdestruktivitet och självmordstankar ökade med hela 75 respektive 52 procent från förra sommaren.

Läs mer ”Antalet utsatta barn ökar under sommaren”

Utsatta barn far illa under corona - Dahlén Juristbyrå

Utsatta barn far illa under corona

Stängda skolor, uppmaningar om att stanna hemma och rädsla för att smittas av och sprida viruset vidare under coronakrisen har gjort att många barn stannat hemma i mycket större utsträckning än tidigare. För vissa har detta inneburit en möjlighet för barn och föräldrar att spendera mer värdefull tid tillsammans. För andra barn med redan utsatt situation kan det innebära att sitta inlåst med sin förövare.

Läs mer ”Utsatta barn far illa under corona”

Emma Dahlén i tidningsintervju

Emma berättar om karriären, juristyrket och planerna framöver. Nedan ett kort utdrag från intervjun i tidningen.

Emma Dahlén blev snabbt ett erkänt expertnamn just i surrogatmål. Utöver sin expertis kring surrogatmödraskap har värmländskan breddat sig till att nu även vara juridisk expert i familjefrågor, som till exempel testamenten, barn föds, par blir sambos och/eller gifter sig.

– Vi arbetar också inom förvaltningsrätt och socialrätt som innebär relationen mellan personer och myndigheter/kommuner, berättar Emma. Och någon brist på klienter har inte Dahlén Juristbyrå. – Efterfrågan finns så en egen byrå låg nära tillhands för mig. Och färre problem i samhället har tyvärr inte coronapandemin fört med sig. Hur menar du?

– Med ekonomiska och/ eller sociala problem ser vi ett ökat kvinnovåld, ett ökat våld mot barn och fler skilsmässor. Som jurist är Emma Dahlén tydlig och hon tar bara fall där hon kan stå bakom den och det hon företräder.

– Alla ska få tala i en förhandling, prövningar ska vara rättvisa. Som jurist vill jag bli personlig och ta mig in på skinnet hos mina klienter, berättar hon och fortsätter:

– Balansen mellan att bli för personlig och hålla målen på en yrkesmässig nivå kan dock vara svår ibland, men det är oerhört viktigt både för mig som jurist och för min klient.

Ladda ner hela intervjun med Emma Dahlén som PDF

Emma Dahlén i tidningsintervju - Dahlén Juristbyrå

 

Coronaviruset (COVID-19) och surrogatmödraskap - 3D coronavirus structure -Dahlen Juristbyrå

Coronaviruset (COVID-19) och surrogatmödraskap

Världen står nu inför en utmaning, en som vi inte tidigare upplevt. Vad innebär Coronaviruset för blivande föräldrar som väntar barn via surrogatmödraskap utomlands?

Framförallt påverkas föräldrar av inreseförbud i de olika länderna just nu. Vår erfarenhet är att det är tryggt att ha en agentur bakom sig i lägen som detta. Läget och direktiven ändras snabbt och vi tycker det är en god idé att bland annat söka till facebookgrupper där föräldrar snabbt kan utbyta information och ge varandra råd. I facebookgruppen ”surrogatgemenskap” (som är en sluten grupp för allas integritet) – så finns Emma Dahlén med och ger juridisk vägledning när hon ombeds.

Läs mer om juridiken för barn födda genom surrogatmödraskap

Illustration från https://www.scientificanimations.com och https://commons.wikimedia.org