Antalet utsatta barn ökar under sommaren - Dahlén Juristbyrå

Antalet utsatta barn ökar under sommaren

På Dahlén Juristbyrå har vi stor erfarenhet av att arbeta med frågor rörande barn och särskild kompetens inom skyddslagstiftningar som LVU, SoL och LSS. För oss är det viktigt att barns rättigheter alltid kommer i första rummet och att alla rättsliga processer och beslut rörande barn är rättssäkra för alla parter.

Enligt BRIS har de under sommarlovet haft strax under 7 500 kurativa samtal, en ökning på 30 procent från i fjol som i sig var ett år med många samtal för barnrättsorganisationen. Av dessa samtal var frågor gällande familj och psykisk ohälsa vanligast. Samtal gällande självdestruktivitet och självmordstankar ökade med hela 75 respektive 52 procent från förra sommaren.

Läs mer ”Antalet utsatta barn ökar under sommaren”

Utsatta barn far illa under corona - Dahlén Juristbyrå

Utsatta barn far illa under corona

Stängda skolor, uppmaningar om att stanna hemma och rädsla för att smittas av och sprida viruset vidare under coronakrisen har gjort att många barn stannat hemma i mycket större utsträckning än tidigare. För vissa har detta inneburit en möjlighet för barn och föräldrar att spendera mer värdefull tid tillsammans. För andra barn med redan utsatt situation kan det innebära att sitta inlåst med sin förövare.

Läs mer ”Utsatta barn far illa under corona”

Skilsmässorna ökar under coronapandemin - Dahlén Juristbyrå

Skilsmässorna ökar under coronapandemin

Det råder ingen tvekan om att coronapandemin inneburit stora förändringar i vardagen för de flesta, ekonomin har tagit en hård smäll, arbetslösheten har ökat, och många (som har möjlighet till det) har arbetat hemifrån. Kriser som denna innebär ökad stress för många, inte minst för nära relationer t.ex. sambos och makar, speciellt de som redan haft problem sen tidigare.

Läs mer ”Skilsmässorna ökar under coronapandemin”

Emma Dahlén i tidningsintervju

Emma berättar om karriären, juristyrket och planerna framöver. Nedan ett kort utdrag från intervjun i tidningen.

Emma Dahlén blev snabbt ett erkänt expertnamn just i surrogatmål. Utöver sin expertis kring surrogatmödraskap har värmländskan breddat sig till att nu även vara juridisk expert i familjefrågor, som till exempel testamenten, barn föds, par blir sambos och/eller gifter sig.

– Vi arbetar också inom förvaltningsrätt och socialrätt som innebär relationen mellan personer och myndigheter/kommuner, berättar Emma. Och någon brist på klienter har inte Dahlén Juristbyrå. – Efterfrågan finns så en egen byrå låg nära tillhands för mig. Och färre problem i samhället har tyvärr inte coronapandemin fört med sig. Hur menar du?

– Med ekonomiska och/ eller sociala problem ser vi ett ökat kvinnovåld, ett ökat våld mot barn och fler skilsmässor. Som jurist är Emma Dahlén tydlig och hon tar bara fall där hon kan stå bakom den och det hon företräder.

– Alla ska få tala i en förhandling, prövningar ska vara rättvisa. Som jurist vill jag bli personlig och ta mig in på skinnet hos mina klienter, berättar hon och fortsätter:

– Balansen mellan att bli för personlig och hålla målen på en yrkesmässig nivå kan dock vara svår ibland, men det är oerhört viktigt både för mig som jurist och för min klient.

Ladda ner hela intervjun med Emma Dahlén som PDF

Emma Dahlén i tidningsintervju - Dahlén Juristbyrå

 

UD får kritik av strandsatta föräldrar som fått barn via surrogat - Dahlén Juristbyrå

UD får kritik av strandsatta föräldrar som fått barn via surrogat

Se nyhetsinslag med videoklipp där Emma Dahlén intervjuas av SVT. 

Reserestriktionerna över världen har lett till att familjer i adoptions- och surrogatprocesser behöver hjälp att ta sig hem. Adoptivföräldrarna är nöjda med UD:s hjälp. Men föräldrar till barn som fötts av surrogatmödrar är kritiska och känner sig övergivna av UD och svenska myndigheter.

Känner sig övergivna

Men flygstoppen gör det svårt för föräldrarna att skicka hem de DNA prover som behövs för att fastställa faderskapet. De har även problem att få de stämplar som krävs för att barnen ska kunna få sina svenska pass. Föräldrarna efterlyser mer hjälp från UD och önskar att man kunde sätta in evakueringsplan även för dem.

– Vare sig mina klienter eller jag själv som jurist upplever det stöd som Adoptionscentrum uppenbarligen upplever att de har fått. Våra föräldrar känner sig utlämnade och övergivna, säger juristen Emma Dahlén.

Kontroversiell fråga

Hon tror att en förklaring är att det finns en aversion mot surrogatarrangemang i Sverige.

– Det är en oerhört kontroversiell fråga. Det har jag förståelse för, men man måste förstå att de här barnen är fullständigt oskyldiga och värnlösa. Man kan inte belägga dem med ansvar över situationen, säger Emma Dahlén.

Läs mer på svt.se

UD får kritik av strandsatta föräldrar som fått barn via surrogat

De kan inte hämta sin bebis på grund av corona

Coronapandemin förhindrar föräldrar att hämta hem sina barn

SVT nyheter om corona och surrogat - Dahlén Juristbyrå

Läs mer: Juridik för barn födda genom surrogatmödraskap

Coronaviruset (COVID-19) och surrogatmödraskap - 3D coronavirus structure -Dahlen Juristbyrå

Coronaviruset (COVID-19) och surrogatmödraskap

Världen står nu inför en utmaning, en som vi inte tidigare upplevt. Vad innebär Coronaviruset för blivande föräldrar som väntar barn via surrogatmödraskap utomlands?

Framförallt påverkas föräldrar av inreseförbud i de olika länderna just nu. Vår erfarenhet är att det är tryggt att ha en agentur bakom sig i lägen som detta. Läget och direktiven ändras snabbt och vi tycker det är en god idé att bland annat söka till facebookgrupper där föräldrar snabbt kan utbyta information och ge varandra råd. I facebookgruppen ”surrogatgemenskap” (som är en sluten grupp för allas integritet) – så finns Emma Dahlén med och ger juridisk vägledning när hon ombeds.

Läs mer om juridiken för barn födda genom surrogatmödraskap

Illustration från https://www.scientificanimations.com och https://commons.wikimedia.org