Faderskapsfastställelse via IVF-intyg istället för DNA-analys - Dahlén Juristbyrå

Faderskapsfastställelse via IVF-intyg istället för DNA-analys

De absolut flesta faderskapsfastställelser i surrogatprocesser har hittills i tingsrätten förts med DNA-analys som bevisning för det genetiska faderskapet. DNA-analysen är ofta en liten process i sig där ett ärende sätts igång hos en aktör som utför DNA-analyser för att fastställa genetiskt faderskap.

Läs mer ”Faderskapsfastställelse via IVF-intyg istället för DNA-analys”