LVU - Lag om vård av unga - offentligt biträde - Dahlén Juristbyrå

Vad är LVU – tvångsvård av unga?

När socialtjänsten misstänker att ett barn far illa är de skyldiga att utreda situationen och barnets behov. I första hand ska alltid vård som bereds ett barn ske med frivilliga insatser, det innebär att du som vårdnadshavare alltid ges möjlighet att samtycka till alla åtgärder som rör ditt barn.

Finns det inte ett samtycke från vårdnadshavaren så görs en bedömning av om barnet behöver sådan vård som inte kan ges på frivillig väg. Bedömer socialnämnden att det föreligger ett sådant behov så har socialnämnden möjlighet att ansöka i förvaltningsrätten om att barnet ska beredas vård med stöd av LVU (också kallat tvångsvård). När det rör sig om akuta fall och socialnämnden bedömer att vården inte kan vänta tills förvaltningsrätten beslutat så finns möjlighet för socialnämnden att göra ett omedelbart omhändertagande.

Läs mer ”Vad är LVU – tvångsvård av unga?”

Partierna eniga om en ny LVU-lag - Dahlén Juristbyrå

Partierna eniga om en ny LVU-lag

Regeringen har tagit alldeles för lång tid på sig för att stärka fosterbarns rätt till trygghet när ett beslut fattas om en placering ska upphöra. Det menar Moderaterna, vars initiativ till en ny Lilla hjärtat-lag nu får stöd av samtliga riksdagspartier.

– Det har gått alldeles för lång tid redan och det här brådskar, säger partiledare Ulf Kristersson.
I januari hittades den treåriga flickan Esmeralda död i sina biologiska föräldrars hem i Norrköping, efter att under våren 2019 ha flyttats från sin forsterhemsfamilj i Vadstena.

– Det fick extremt dåliga konsekvenser i det här fallet. Men det händer mycket, mycket oftare fast utan så dramatiska konsekvenser, säger Moderatledaren Ulf Kristersson.

Varje år tvångsomhändertas tusentals barn, enligt Domstolsverket. Ett annat uppmärksammat fall är tvångsvården av Sofie, 13, som SVT tidigare rapporterat om.

Moderaterna har sedan fallet med Esmeralda lagt fram ett utskottsinitiativ i Socialutskottet, vilket grundas på förslag från den statliga utredningen om lagen om vård av unga (LVU) som togs fram 2015.

Syftet med den nya lagen är att fosterbarns behov av stabilitet och långsiktighet ska väga tyngre när ett beslut fattas om en placering ska upphöra eller inte.

Läs hela artikeln och se klippet på SVT

Läs mer om LVU – Lag om vård av unga och hur vi kan hjälpa dig

LVU-målen bedöms öka till 5500 om året - Dahlén Juristbyrå

LVU-målen bedöms öka till 5500 om året

Sveriges Domstolar bedömer att antalet inkomna mål vid förvaltningsrätten kommer öka de närmaste åren. LVU-mål (Lag om vård av unga) kommer öka från 4.367 mål år 2015 till 5.500 mål år 2022.

LVU-målen har stadigt ökat under 2000-talet och förväntas fortsätta öka under perioden 2019–2022, bland annat på grund av fortsatt hög förekomst av ensamkommande barn. Muntlig förhandling tenderar också att öka i LVU-målen. Vad gäller övriga förtursmål, dvs. LVM-mål och psykiatrimål, har de legat förhållandevist stabilt i inflöde under de senaste åren och förväntas också fortsätta så
under kommande år.

Läs mer om utvecklingen på Sveriges Domstolar

Så fungerar LVU, vård av unga

  1. Socialnämnden ansöker om LVU-vård
  2. Förvaltningsrätten utser offentligt biträde
  3. Rätten kallar till muntlig förhandling
  4. Förvaltningsrätten beslutar

Läs mer om LVU, vård av unga i domstol på Sveriges Domstolar

Dahlén Juristbyrå är godkända som offentligt biträde i LVU-mål

Emma Dahlén är sedan tidigare godkänd som offentligt biträde i mål som rör LVU och företräder dig som vårdnadshavare. Det är viktigt i en muntlig förhandling rörande barn att alla parter får komma till tals. Som vårdnadshavare är det viktigt att få ta del av utredningen från socialnämnden och att vårdnadshavaren sedan också ges möjlighet att få yttra sig över den.

Läs mer om LVU – Lag om vård av unga och hur vi kan hjälpa dig