Familjerättsliga avtal och Familjerättslig situationsanalys - Dahlén Juristbyrå

Familjerättsliga avtal och Familjerättslig situationsanalys

Inom familjerätten finns olika lagar och regler som styr delar av familjelivet, många av dessa är dispositiva vilket innebär att parterna kan avtala om att något annat ska gälla istället. Regler om arv kan till viss del själv regleras genom testamente. Genom äktenskapsförord eller samboavtal regleras bodelning vid äktenskapsskillnad eller separation så som ni kommit överens om men utan avtal eller överenskommelse följer istället bodelningen den lagstiftning som finns på området.

Läs mer ”Familjerättsliga avtal och Familjerättslig situationsanalys”

Framtidsfullmakt - Gratis PDF mall - Dahlén Juristbyrå

Nu kan du ladda ner vår framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är något som efterfrågas allt mer.

Dahlén Juristbyrå har därför en mall att använda för den som vill skriva en enkel och standardiserad framtidsfullmakt.

I fullmakten ges den eller de personer som önskas rätt att företräda dig när du inte längre själv är i stånd att göra det. Fullmakten nedan är generell och innebär inga begränsningar utan ger fullmäktige (den man ställer ut fullmakten till) fullt mandat att både sörja för ekonomiska och sociala förhållanden. Önskar ni specifika omständigheter i fullmakten såsom att ett av områdena begränsas eller att fullmakten även omfattar andra specifika förhållanden så kontakta oss så löser vi det.

Klicka här för att komma till sidan med mall att ladda ner