Svenska familjer strandsatta utomlands med spädbarn hindras att resa in i Sverige - Nordic Surrogacy - Dahlén Juristbyrå

Svenska familjer strandsatta utomlands med spädbarn hindras att resa in i Sverige

Öppet brev till politiker och myndigheter:

Mats Wiking, riksdagsledamot för S
Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot för M
Martina Johansson, riksdagsledamot för C
Michael Anefur, riksdagsledamot för KD
Juno Blom, riksdagsledamot för L
Rasmus Ling, riksdagsledamot för MP
Skatteverket rättsliga avdelning
Ann Linde, utrikesminister. Utrikesdepartementet
Jonas Hägerlind chefsjurist, Mfof

Stockholm den 2 april 2020

Idag sitter flera svenska familjer med nyfödda spädbarn strandsatta utomlands. Barnen är födda genom surrogat, men trots att dessa barn är svenska medborgare och har en grundlagsskyddad rätt att resa in i Sverige hindras de från detta genom myndigheters godtyckliga ärendehantering.

En förutsättning för att barnen ska kunna resa hem till Sverige är att ambassaderna på respektive destination där surrogatprocessen genomförs är att Skatteverket ska utfärda samordningsnummer. Samordningsnummer utfärdas först vid den tidpunkt svensk tingsrätt eller den kommunala familjerättsliga avdelningen utrett och fastställt faderskapet för dessa barn. När faderskapet är fastställt ska barnets identitet anses fastställd. Ändå kräver myndigheter födelsebevis med apostille-stämpel för barnen i syfte att ytterligare utreda identiteten. Födelsebevis kan i och för sig lämnas men i Kiev är själva stämpeln mycket svår att få tag i med hänvisning till de nuvarande restriktionerna till följd av Corona-viruset.

I Sverige utfärdas inte födelsebevis alls för barn. Att kräva dessa handlingar för barn födda genom surrogat i syfte att fastställa identiteten är från myndighetens sida ett hindrande och obstruerande beteende. Följden blir att svenska medborgare lämnas i ett mycket utsatt läge utomlands utan möjlighet att resa hem. Detta i en mycket kritisk tid där oro präglar samhället och omvärlden. Flera familjer är åtskilda från äldre syskon till sina barn.

Vi ser hur hårt UD arbetar för att säkerställa att svenska medborgare kan ta sig hem till landet medan dessa nyfödda spädbarn snarare utsätts för en behandling vi nästan vågar kalla diskriminering.

Vi frågar hur det kan komma sig? Den 27 februari 2019 genomfördes ett riksdagsseminarium inom ämnet ” Riksdagsseminarium om rättigheter för barn som fötts genom surrogatarrangemang” där riksdagsledamöterna ovan deltog i den politiska panelen. Intrycket var att samtliga deltagare i den politiska panelen var överens om att rättigheterna för de barn som föds via surrogatmoderskap i utlandet måste stärkas och det måste till en snabbare hantering för dessa barn att komma hem till Sverige.

Vi kan inte vänta längre med att agera.

Vi har en tydlig lagstiftning i Sverige där alla beslut som rör barn ska utgå från barnets bästa. Det är dags att omedelbart sluta lämna vissa barn utanför det sociala skydd Sverige erbjuder. Vi kräver en tydlig reglering och klara riktlinjer gällande dessa barn. Vi kräver att myndigheter efterlever den lagstiftning som finns.

Svar emotses av respektive part och då det är av allmänintresse kommer de att publiceras i relevanta kanaler.

Eduardo Afonso
VD Nordic Surrogacy

Emma Dahlén
VD Dahlén Juristbyrå

Eduardo Afonso är VD för Tammuz Nordic Surrogacy AB och har själv fått tvillingdöttrar genom surrogat och är i dag dedikerad att hjälpa ofrivilligt barnlösa, barn och familjer. Emma Dahlén driver juristbyrån Dahlén Juristbyrå med inriktning på surrogatjuridik.

Myndigheter försvårar för barn födda genom surrogat - Dahlén Juristbyrå

Myndigheter försvårar för barn födda genom surrogat

Rätten för en svensk medborgare att resa in i Sveriges rike är grundlagsskyddad. Ändå ser vi att myndigheter försvårar för barn födda genom surrogat på olika sätt. 

En artikel i Expressen handlar om att Skatteverket begär födelsebevis som har apostille-stämpel för barn födda genom surrogat utomlands. För svenska barn utfärdas inte födelsebevis alls. Det är en fråga om att fastställa barnets identitet men här begär man födelsebeviset efter att faderskapet är fastställt och barnens identitet därför redan får anses utredd.

Kommer aldrig tillåta diskriminering av barn

Som jurister arbetar vi med ett relativt outforskat område när det gäller surrogatjuridik. Vi måste alltid ifrågasätta och alltid kräva en anledning till olika myndigheters agerande – framförallt när rutinerna strider för mycket emot de rutiner som tillämpas för svenska medborgare som föds i Sverige. Vi kan inte och kommer aldrig tillåta diskriminering av barn. Barn får inte straffas för sättet de kommit till på. Min prioritet är alltid mina klienter och jag kommer alltid kämpa för att förkorta tiden utomlands så att familjen får resa hem så snart som möjligt.

Läs Expressens artikel här

Mer om juridik vid surrogatmödraskap

Behöver du juridisk hjälp?

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.

Ida med nyfödda bebisen i Ukraina - Dahlén Juristbyrå

Juridiken kring surrogatmödraskap i Ukraina

 

Ida Johanssons, 36, gamla cancerdiagnos hindrade henne och maken Alexander, 36, att nå adoptionskraven. 

Till slut bestämde de sig för att skaffa barn genom en surrogatmamma i Ukraina. 

– Vi hade en dröm och detta var till sist vårt enda alternativ, säger Ida Johansson. 

Ida Johansson var 25 år gammal och hade precis fått barn när hon fick diagnosen livmodershalscancer. Hennes livmoder opererades bort.

– Vi ville självklart ha fler barn. Enveten som jag är så började jag kolla på andra alternativ.

Paret kontaktade agenturen Nordic surrogacy som mot betalning arrangerade ett surrogatmoderskap på en klinik i Kiev, Ukraina. Kraven som kliniken ställde var att Ida och Alexander Johansson var gifta och att det fanns medicinska skäl till att de inte kunde få barn.

Fyra månader senare efter att Ida Johansson gjort en IVF-behandling och hennes ägg hade plockats ut fick paret en surrogatmamma, som kliniken själv valt ut.

Den 29 augusti förra året föddes Jack, de nyblivna föräldrarna var redan då i Ukraina.

– Jag fick ett armband som alla mödrar i Sverige får och blev inlagd i tre dagar.

Surrogatmamman var på en annan avdelning. Enligt klinikens policy får inte surrogatmamman och det nyförlösta barnet träffas.

Enligt lagstiftningen i Ukraina är Ida och Alexander Johansson Jacks juridiska föräldrar. Men i Sverige är den födande kvinnan barnets juridiska mamma.

I Ukraina tilldelas inget medborgarskap förrän ett dna-test bekräftar faderskapet och beslutas av svensk tingsrätt.

– Vi var kvar i Ukraina i sju veckor, under den tiden var Jack statslös. Vi känner par som har fått vänta mycket längre.

I Sverige folkbokfördes Jack som sedan fick ett personnummer. Därefter kunde Alexander Johansson ansöka om ensam vårdnad och fick det i november.

– I väntan på beslutet kunde vi inte ansöka om föräldrapenning och få barnbidrag.

Ida Johansson är fortfarande inte Jacks juridiska mamma, men processen för närstående adoption pågår.

Läs hela artikeln här på DN.se

Skatteverkets expert om surrogatbarnen - Dahlen Juristbyrå

Skatteverkets expert om surrogatbarnen

 

Det räcker inte att barnen är svenska medborgare. Deras identitet måste också vara säkert fastställd – och för det krävs födelsebevis.

Det säger Sandra Thörn, rättslig specialist på Skatteverket.

– Jag har stor förståelse för att det kan bli svårt för föräldrarna, men vi måste fokusera på barnen.

För barn som blir till genom surrogatmödraskap utomlands gäller samma bestämmelser som för andra som kommer till världen utanför Sveriges gränser.

– Om barnet är svenskt kan ambassaden utfärda ett pass. För det behövs ett samordningsnummer som man får av oss, säger Sandra Thörn, rättslig specialist på Skatteverket.

Men innan detta sker måste Skatteverket veta att barnets identitet är helt fastställd. För det krävs i normalfallet ett födelsebevis.

– Det får inte finnas någon osäkerhet om var och när barnet är fött. Om det inte finns ett födelsebevis saknas ofta dessa uppgifter.

Läs mer här på Aftonbladet.se