Eduardo på Nordic Surrogacy och Emma på Dahlén Juristbyrå - Surrogatmödraskap

Webbinarium om surrogatmödraskap och juridik

Anmäl dig till kostnadsfritt webbinarium om familjebildning, äggdonation och surrogatmödraskap för ofrivilligt barnlösa. Webbinariet arrangeras av Nordic Surrogacy men Emma Dahlén kommer berätta om juridiken i samband med surrogatmödraskap.

Du får träffa Eduardo Afonso på Nordic Surrogacy och möta en nybliven familj. Du får möjlighet att ställa frågor och möjlighet till att boka individuella möten.

Tisdag 14 juni kl. 18, vi håller på ungefär en timme.

Läs mer ”Webbinarium om surrogatmödraskap och juridik”

Familjerätt 2021 - Emma Dahlén talar - Dahlén Juristbyrå

Familjerätt 2021 – Emma Dahlén talar

Emma Dahlén talar på Norstedts juridiks årliga nyhetsdag inom familjerätt. Läs mer här https://www.nj.se/nyhetsdag/familjeratt/talare
Den 2 juni är det dags för Norstedts Juridiks årliga nyhetsdag inom familjerätt. Dagen riktar sig till advokater, jurister, banker, försäkringbolag samt andra som arbetar i verksamhet där familjerättsliga frågor uppkommer. Emma Dahlén kommer tala om det högaktuella ämnet surrogatmödraskap ur ett juridiskt perspektiv.

Läs mer ”Familjerätt 2021 – Emma Dahlén talar”

Nytt webbinar om surrogatmödraskap och juridik - Dahlén Juristbyrå

Nytt webbinar om surrogatmödraskap och juridik

Anmäl dig till kostnadsfritt webbinar om familjebildning, äggdonation och surrogatmödraskap för ofrivilligt barnlösa. Webbinariet arrangeras av Nordic Surrogacy men Emma Dahlén kommer berätta om juridiken i samband med surrogatmödraskap.

Du får annars träffa koordinatorer på Nordic Surrogacy och möta en nybliven familj. Du får möjlighet att ställa frågor och möjlighet till att boka individuella möten.

Läs mer ”Nytt webbinar om surrogatmödraskap och juridik”

Webinar om juridiken kring alternativ familjebildning - HBTQ - Dahlén Juristbyrå

Webinar om juridiken kring alternativ familjebildning

Dahlén Juristbyrå i samarbete med Nordic Surrogacy.

Inom juridiken pratas det allt mer om så kallad stjärnfamiljejuridik (som kommit som ett alternativ till det traditionella kärnfamiljebegreppet). Lagstiftningen idag är konservativ i förhållande till de olika familjekonstellationer som finns. Det är något vi arbetar aktivt på att förändra.

Läs mer ”Webinar om juridiken kring alternativ familjebildning”

Emma Dahlén i tidningsintervju

Emma berättar om karriären, juristyrket och planerna framöver. Nedan ett kort utdrag från intervjun i tidningen.

Emma Dahlén blev snabbt ett erkänt expertnamn just i surrogatmål. Utöver sin expertis kring surrogatmödraskap har värmländskan breddat sig till att nu även vara juridisk expert i familjefrågor, som till exempel testamenten, barn föds, par blir sambos och/eller gifter sig.

– Vi arbetar också inom förvaltningsrätt och socialrätt som innebär relationen mellan personer och myndigheter/kommuner, berättar Emma. Och någon brist på klienter har inte Dahlén Juristbyrå. – Efterfrågan finns så en egen byrå låg nära tillhands för mig. Och färre problem i samhället har tyvärr inte coronapandemin fört med sig. Hur menar du?

– Med ekonomiska och/ eller sociala problem ser vi ett ökat kvinnovåld, ett ökat våld mot barn och fler skilsmässor. Som jurist är Emma Dahlén tydlig och hon tar bara fall där hon kan stå bakom den och det hon företräder.

– Alla ska få tala i en förhandling, prövningar ska vara rättvisa. Som jurist vill jag bli personlig och ta mig in på skinnet hos mina klienter, berättar hon och fortsätter:

– Balansen mellan att bli för personlig och hålla målen på en yrkesmässig nivå kan dock vara svår ibland, men det är oerhört viktigt både för mig som jurist och för min klient.

Ladda ner hela intervjun med Emma Dahlén som PDF

Emma Dahlén i tidningsintervju - Dahlén Juristbyrå

 

Fastställande av faderskap utan DNA – ny dom i tingsrätten - Dahlén Juristbyrå

Fastställande av faderskap utan DNA – ny dom

Ny dom i tingsrätten: faderskapsfastställelse utan DNA

I mål rörande faderskap för barn födda genom surrogat i utlandet så har tingsrätten tidigare använt DNA-analys som underlag för att döma. DNA-analysen gör dock att processen blir något försenad eftersom provet ska skickas och underlaget analyseras – vilket tar minst en vecka. En vecka extra som barnen behöver vara statslösa och familjen sitta utomlands. Dessutom är provet förenat med en extra kostnad på runt 7 000 SEK (även om det finns en möjlighet att få tillbaka dessa pengar genom rättshjälp). IVF-intyget är dock något som kliniken upprättar som en inkluderad del i ert program – dvs kostnadsfritt.

Dahlén Juristbyrå har provat en ny väg och vi beslutade oss för att istället försöka få domstolen att godkänna faderskapet utifrån ett IVF-intyg som upprättas hos kliniken. Detta lyckades efter att vi fört fram vår argumentation och hänvisat till rådande lagstiftning. IVF-intyget ska intyga från vems spermier embryot är skapat av samt att det är just detta embryo som återförts till livmodern och lett till graviditet.

I Föräldrabalken (1949:381) kan man läsa i 1 kap 5 § 3 punkten att om faderskapet ska fastställas genom dom, ska rätten förklara en man vara far om:

3. det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen.

Det gör att vi även i fortsättningen ser positivt på att låta tingsrätten döma utan DNA-analys.Vi är oerhört glada och stolta över utvecklingen. Vi provar hela tiden nya vägar för att underlätta och förkorta tiden utomlands.

Så här tycker våra klienter:

Hon var vår trygghet och klippa i alla processer för att få komma hem, och även i de juridiska processer som behövde göras efter hemkomst. Det är inte för intet vi valt att samarbeta med Emma igen för vår andra process- det var helt självklart! Vi rekommenderar varmt Emma!
Anneli & Navid Diehl

Emma har varit ett stort stöd för oss genom hela processen. Hon är kunnig, trygg och är mån om sina klienter. Hon kan surrogatprocessen väldigt väl och vet när man ska ligga på lite extra för att påskynda handläggningen. Emma har underlättat våran resa och vi skulle gärna ha anlitat henne igen.
Johan och Charlotte

Kontakta oss i dag om du har frågor eller funderingar. Vi finns här för dig.

Vi erbjuder alltid en gratis konsultation så du kan ta reda på mera om ditt ärende och hur en jurist kan hjälpa dig. Boka kostnadsfri första konsultation enkelt på vår sida på Facebook!

Vi håller till på Vetegatan 9 vid Skanstull på Södermalm i Stockholm.

Emma Dahlén på nyheterna SVT Rapport - Dahlén Juristbyrå

Emma Dahlén intervjuas på SVT Rapport

Se video ovan från SVT rapport där Emma Dahlén på Dahlén Juristbyrå  intevjuas.

Stängda gränser och luftrum sätter käppar i hjulet för ett stort antal svenskar som blivit föräldrar via adoption eller surrogatarrangemang.
– Det här är den ultimata mardrömmen för alla nyblivna föräldrar, säger juristen Emma Dahlén.

Förtvivlade föräldrar

– Just nu är det sex barn som riskerar att födas utan att föräldrarna är på plats. Om reserestriktionerna pågår till sommaren handlar det om femton barn, säger Emma Dahlén som är jurist och specialiserad på surrogatprocesser.

Hon är nedringd av förtvivlade föräldrar som oroar sig för vad som ska hända med barnen om de inte hinner fram till deras förlossningar.

– Det är mycket oro, ångest och panik. Jag tror att det här är alla nyblivna föräldrars värsta mardröm att inte kunna ta sig till sitt lilla värnlösa spädbarn.

Hela inslaget finns på SVT play 

Läs artikeln och se video på svt.se

Läs mer: Juridik för barn födda genom surrogatmödraskap

UD får kritik av strandsatta föräldrar som fått barn via surrogat - Dahlén Juristbyrå

UD får kritik av strandsatta föräldrar som fått barn via surrogat

Se nyhetsinslag med videoklipp där Emma Dahlén intervjuas av SVT. 

Reserestriktionerna över världen har lett till att familjer i adoptions- och surrogatprocesser behöver hjälp att ta sig hem. Adoptivföräldrarna är nöjda med UD:s hjälp. Men föräldrar till barn som fötts av surrogatmödrar är kritiska och känner sig övergivna av UD och svenska myndigheter.

Känner sig övergivna

Men flygstoppen gör det svårt för föräldrarna att skicka hem de DNA prover som behövs för att fastställa faderskapet. De har även problem att få de stämplar som krävs för att barnen ska kunna få sina svenska pass. Föräldrarna efterlyser mer hjälp från UD och önskar att man kunde sätta in evakueringsplan även för dem.

– Vare sig mina klienter eller jag själv som jurist upplever det stöd som Adoptionscentrum uppenbarligen upplever att de har fått. Våra föräldrar känner sig utlämnade och övergivna, säger juristen Emma Dahlén.

Kontroversiell fråga

Hon tror att en förklaring är att det finns en aversion mot surrogatarrangemang i Sverige.

– Det är en oerhört kontroversiell fråga. Det har jag förståelse för, men man måste förstå att de här barnen är fullständigt oskyldiga och värnlösa. Man kan inte belägga dem med ansvar över situationen, säger Emma Dahlén.

Läs mer på svt.se

UD får kritik av strandsatta föräldrar som fått barn via surrogat

De kan inte hämta sin bebis på grund av corona

Coronapandemin förhindrar föräldrar att hämta hem sina barn

SVT nyheter om corona och surrogat - Dahlén Juristbyrå

Läs mer: Juridik för barn födda genom surrogatmödraskap

Svenska familjer strandsatta utomlands med spädbarn hindras att resa in i Sverige - Nordic Surrogacy - Dahlén Juristbyrå

Svenska familjer strandsatta utomlands med spädbarn hindras att resa in i Sverige

Öppet brev till politiker och myndigheter:

Mats Wiking, riksdagsledamot för S
Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot för M
Martina Johansson, riksdagsledamot för C
Michael Anefur, riksdagsledamot för KD
Juno Blom, riksdagsledamot för L
Rasmus Ling, riksdagsledamot för MP
Skatteverket rättsliga avdelning
Ann Linde, utrikesminister. Utrikesdepartementet
Jonas Hägerlind chefsjurist, Mfof

Stockholm den 2 april 2020

Idag sitter flera svenska familjer med nyfödda spädbarn strandsatta utomlands. Barnen är födda genom surrogat, men trots att dessa barn är svenska medborgare och har en grundlagsskyddad rätt att resa in i Sverige hindras de från detta genom myndigheters godtyckliga ärendehantering.

En förutsättning för att barnen ska kunna resa hem till Sverige är att ambassaderna på respektive destination där surrogatprocessen genomförs är att Skatteverket ska utfärda samordningsnummer. Samordningsnummer utfärdas först vid den tidpunkt svensk tingsrätt eller den kommunala familjerättsliga avdelningen utrett och fastställt faderskapet för dessa barn. När faderskapet är fastställt ska barnets identitet anses fastställd. Ändå kräver myndigheter födelsebevis med apostille-stämpel för barnen i syfte att ytterligare utreda identiteten. Födelsebevis kan i och för sig lämnas men i Kiev är själva stämpeln mycket svår att få tag i med hänvisning till de nuvarande restriktionerna till följd av Corona-viruset.

I Sverige utfärdas inte födelsebevis alls för barn. Att kräva dessa handlingar för barn födda genom surrogat i syfte att fastställa identiteten är från myndighetens sida ett hindrande och obstruerande beteende. Följden blir att svenska medborgare lämnas i ett mycket utsatt läge utomlands utan möjlighet att resa hem. Detta i en mycket kritisk tid där oro präglar samhället och omvärlden. Flera familjer är åtskilda från äldre syskon till sina barn.

Vi ser hur hårt UD arbetar för att säkerställa att svenska medborgare kan ta sig hem till landet medan dessa nyfödda spädbarn snarare utsätts för en behandling vi nästan vågar kalla diskriminering.

Vi frågar hur det kan komma sig? Den 27 februari 2019 genomfördes ett riksdagsseminarium inom ämnet ” Riksdagsseminarium om rättigheter för barn som fötts genom surrogatarrangemang” där riksdagsledamöterna ovan deltog i den politiska panelen. Intrycket var att samtliga deltagare i den politiska panelen var överens om att rättigheterna för de barn som föds via surrogatmoderskap i utlandet måste stärkas och det måste till en snabbare hantering för dessa barn att komma hem till Sverige.

Vi kan inte vänta längre med att agera.

Vi har en tydlig lagstiftning i Sverige där alla beslut som rör barn ska utgå från barnets bästa. Det är dags att omedelbart sluta lämna vissa barn utanför det sociala skydd Sverige erbjuder. Vi kräver en tydlig reglering och klara riktlinjer gällande dessa barn. Vi kräver att myndigheter efterlever den lagstiftning som finns.

Svar emotses av respektive part och då det är av allmänintresse kommer de att publiceras i relevanta kanaler.

Eduardo Afonso
VD Nordic Surrogacy

Emma Dahlén
VD Dahlén Juristbyrå

Eduardo Afonso är VD för Tammuz Nordic Surrogacy AB och har själv fått tvillingdöttrar genom surrogat och är i dag dedikerad att hjälpa ofrivilligt barnlösa, barn och familjer. Emma Dahlén driver juristbyrån Dahlén Juristbyrå med inriktning på surrogatjuridik.