Familjerättsliga avtal och Familjerättslig situationsanalys - Dahlén Juristbyrå

Familjerättsliga avtal och Familjerättslig situationsanalys

Inom familjerätten finns olika lagar och regler som styr delar av familjelivet, många av dessa är dispositiva vilket innebär att parterna kan avtala om att något annat ska gälla istället. Regler om arv kan till viss del själv regleras genom testamente. Genom äktenskapsförord eller samboavtal regleras bodelning vid äktenskapsskillnad eller separation så som ni kommit överens om men utan avtal eller överenskommelse följer istället bodelningen den lagstiftning som finns på området.

Läs mer ”Familjerättsliga avtal och Familjerättslig situationsanalys”

Vad bör ett testamente innehålla - Dahlén Juristbyrå

Vad bör ett testamente innehålla?

Ett korrekt och välskrivet testamente är din enda och bästa möjlighet att bestämma hur din kvarlåtenskap ska fördelas efter din bortgång. Just nu är det otroligt populärt att skriva testamenten oavsett ålder, dock kan lagens formkrav på testamentet och andra aspekter göra det svårt för den som inte är juridiskt utbildad att skriva ett korrekt testamente helt på egen hand.

Läs mer ”Vad bör ett testamente innehålla?”

Att skriva testamente - 4 bra tips - Dahléns Juristbyrå

Att skriva testamente – 4 bra tips !

Bra att tänka på när du skall skriva testamente

Vi på Dahlén juristbyrå ser ett ökat tryck på förfrågningar om att skriva testamente, även för yngre personer – det tycker vi är bra och det är viktigt att ta en stund för att fundera över hur man vill ha det. Det finns en del saker som ofta glöms bort som kan vara bra att reglera. Här går vi igenom några tips som är bra att ha med sig när man väljer att skriva testamente.

Vi är experter på testamenten och det är alltid gratis att rådfråga oss.

1. Förvalta egendom för barn

Ofta får vi frågan om det går att begränsa barnens arv de tar emot den dagen de fyller 18 om föräldern skulle avlida innan dess. Generellt kan sägas att det man efterlämnar kallas arvslotten och av arvslotten utgör 50 % den så kallade laglotten. Laglotten kommer komma barnen till handa när de blir myndiga, det vill säga fyller 18. Resterande 50 % av arvslotten har du rätt att testamentera så som du önskar, här finns en möjlighet att tidsbegränsa arvet så att överskjutande del tas om hand av en förvaltare du utsett till dess att barnen uppnår en viss ålder – exempelvis 25 eller 30.

2. Särskilt förordnad vårdnadshavare för minderåriga barn

Ett mycket sällsynt scenario är att båda föräldrar omkommer, vilket ofta i så fall sker genom olycka eller dylikt. Det kan också vara så att du är ensamstående förälder till ditt barn/ dina barn. Det kan kännas olustigt att ens beröra scenariot men genom ett testamente kan man, för det fall det värsta skulle hända, förordna vem man önskar sätta in som särskilt förordnad vårdnadshavare för minderåriga barn. Detta sker i enlighet med föräldrabalken 6 kap 10 §.

3. Efterlevandes möjligheter att bo kvar i bostaden

En annan fråga som ofta ställs är hur man reglerar den efterlevande makens/makans rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet. I äktenskap gäller detta då det finns så kallade ”särkullbarn” som har rätt att ta sin del av arvet omedelbart. I samboförhållandet gäller det även gemensamma barn vilket beror på att sambos inte ärver varandra enligt ärvdabalken.

Det finns flera vägar man kan välja – antingen begränsar man barnens rätt till arvslotten (hela arvet) genom att låta arvet enbart omfatta laglotten (halva arvet). Det finns också möjligheter att skriva in ett förordnade om nyttjanderätt till bostaden å den efterlevandes räkning – så att denne kan bo kvar även om bostaden helt eller delvis ägs av barnen. Nyttjanderätt kan villkoras på olika sätt.

4. Testamentsexekutor

Den som utses som testamentsexekutor är den som ansvarar för att ditt testamente efterlevs, exekutorn förvaltar dödsboet. Finns ingen exekutor så är det istället de så kallade dödsbodelägarna (testamentstagare och arvingar) som förvaltar dödsboet. Att utse en testamentsexekutor är att rekommendera, det är ofta en jurist men kan också vara någon du känner förtroende för. Se till att testamentsexekutorn känner till och förvarar ett original av ditt testamente. Att utse en testamentsexekutor underlättar för de efterlevande, säkerställer att dina önskningar efterlevs och minskar risken för konflikter i samband med arv.

Läs mer om testamente här

Fast pris för testamente 1.950 kr

På Dahlén Juristbyrå erbjuder vi testamente till ett fast pris om 1 950 kronor. Då går vi igenom alla era förutsättningar och önskemål. Vi kan också bistå med bevittning samt förvaring av testamente.

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.