Juridisk rådgivning för både privatpersoner och företag

Dahlén Juristbyrå är en humanjuridisk byrå med kontor på Södermalm i Stockholm. Vi erbjuder juridisk rådgivning för både privatpersoner och företag.

Juristbyrån är grundad av mig, Emma Dahlén som tidigare arbetat som anställd jurist på en civilrättslig juristbyrå där jag biträdde inom familjerätt, fodrings och -avtalsrätt samt förvaltningsrätt. Jag har även arbetat som jurist på de internationella bolagen Nordic Surrogacy och Tammuz som är kopplade till fertilitet. På Nordic Surrogacy och Tammuz ansvarade jag för juridiskt ombudsarbete samt processer i svensk domstol.

Dahlén Juristbyrå arbetar delvis med familjerätt och vi har en speciell kompetens inom surrogatjuridik men också den sedvanliga sociala och ekonomiska familjerätten. Det innebär allt som rör samlivet och familjelivet men också den enskilda personen. Livet har många skeenden i vilka en familjerättsjurist kan behövas, situationer som när ett barn föds, när ett par blir sambos, gifter sig, separerar eller när en person önskar att skriva sitt testamente är bara ett axplock.

Vi arbetar också inom socialrätt och förvaltningsrätt som innebär relationen mellan personer och myndigheter/kommuner. Särskild kompetens på vårdande tvångslagstiftningar som LVU.

Ett annat rättsområde vi brinner för är den allmänna avtalsrätten och fordringsrätten. Vi har stor erfarenhet av rådgivning och processer som omfattar både avtal och fordringar. Vi bistår med rådgivning samt allt ombudsarbete inom ramen för process i domstol.

Kontakta oss

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.

Varmt välkommen!

Bild av Emma Dahlén
Grundare & Jurist

Emma Dahlén