Giftermålet innebär både rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Redan innan ni gifter er kan det vara bra att fundera på om ni önskar att göra viss eller all egendom till er enskilda eller om allt ni äger ska vara giftorättsgods.

Giftorättsgods eller enskild egendom?

Giftorättsgods kan man förenklat säga är delningsbar egendom, under äktenskapet äger var och en av makarna sina egna tillgångar och svarar för sina egna skulder. Först vid äktenskapets upplösande genom skilsmässa eller dödsfall uppstår anspråket på den delningsbara egendomen. Giftorättsgods utgör därför egendom med ett så kallat latent anspråk som makarna har på varandra. Vid en bodelning ska all egendom som utgör giftorättsgods samt alla skulder redovisas och ingå i bodelningen.

Enskild egendom innebär istället att den av makarna som äger den enskilda egendomen inte vid en bodelning behöver dra in denna. Vad som utgör enskild egendom kan beslutas genom äktenskapsförord, det kan också vara arvegods där testator (den avlidne) gjort ett förbehåll om enskild egendom i testamente.

Äktenskapsförord inför giftermålet?

Vi kan hjälpa er med avtal inför äktenskap (äktenskapsförord). Vi hanterar också frågor som kan uppstå under äktenskapet såsom gåva eller bodelning under bestående äktenskap.

Vid skilsmässa uppstår förutom den känslomässiga biten mycket praktiska och juridiska frågor. Vi har stor erfarenhet av familjerätt och hjälper er reda ut det praktiska som rör bostad, skulder, tillgångar och frågor som rör barn, umgänge och vårdnad. Det kan variera mycket vad just er familj är i behov av, själva bodelningen ska dock alltid upprättas skriftligt för giltighet.

Läs mer om skilsmässa, separation och bodelning

Hjälp med äktenskapsförord

Ni är varmt välkomna att kontakta oss med era frågor gällande äktenskap, giftermål och äktenskapsförord. Vi har stor erfarenhet av familjerätt och hjälper er reda ut det praktiska som rör bostad, skulder, tillgångar och frågor som rör barn, umgänge och vårdnad. Det kan variera mycket vad just er familj är i behov av, och oftast är det till stor hjälp att diskutera med en jurist.

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Vi erbjuder alltid en gratis konsultation så du kan ta reda på mera om ditt ärende. Kontakta oss i dag om du har frågor eller funderingar. Vi finns här för dig!
Maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.

 

Fri konsultation

Vi kan hjälpa er med avtal inför äktenskap (äktenskapsförord). Vi hanterar också frågor som kan uppstå under äktenskapet såsom gåva eller bodelning under bestående äktenskap.