Familjerätten omfattar även juridik vid livets slutskede. När en person avlider uppstår en juridisk person, ett dödsbo. Dödsboet tar över den avlidnes tillgångar, skulder, rättigheter och förpliktelser. Dödsboet upplöses genom arvskifte. Vi kan hjälpa er med bouppteckning, registrering och arvskifte. 

Testamente

Vi hjälper dig/er som önskar skriva ett testamente. Vi går igenom dina/era önskemål och vad som är möjligt att reglera genom ett testamente i ert specifika fall.

Det enda sättet att själv bestämma över hur ens kvarlåtenskap ska fördelas efter bortgången är just genom att skriva ett testamente. Ärvdabalken har vissa inskränkningar och det bästa är att ta hjälp av en jurist för att säkerställa testamentets giltighet i alla delar.

Vi kan också förvara ditt testamente hos oss.

Särkullbarn och arv

Generellt sett gäller att gifta par ärver varandra. Gemensamma barn ärver först vid den tidpunkt båda föräldrarna gått bort om inget annat är skrivet. Särkullbarn (den avlidnes barn som inte är barn till efterlevande) har dock rätt till sin del av arvet direkt. Önskas det till exempel att arvet begränsas för att efterlevande ska kunna bo kvar i gemensamt hus eller dylikt går det till viss del. Kontakta oss så går vi igenom era önskemål.

Sambos och arv

Sambos ärver inte varandra. Önskas det att ge sin sambo arvsrätt så bör detta regleras genom testamente. Det kan vara bra att känna till att detta kan komma att bli med vissa begränsningar om du som skriver testamentet har barn, barnbarn etc även om dessa är gemensamma. Kontakta oss så går vi genom era önskemål.

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Fyll i formuläret här på sidan eller maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.

Läs mer: Testamente – regler och hjälp

Fri konsultation

Vi erbjuder fri konsultation gällande ärenden kopplade till arv och testamente.