Dahlén Juristbyrå bistår i alla delar av den juridiska processen vid surrogatmödraskap. Vi har genomfört många och mycket framgångsrika processer i tingsrätten kring faderskapsfastställelse, vårdnad och närståendeadoption.

Först och främst vill vi gratulera ditt blivande föräldraskap. När barn föds genom surrogatprocesser utomlands krävs vissa juridiska och administrativa processer som vi har stor erfarenhet av. Det vore vårt nöje att vägleda er genom denna del av er resa och ta hand om det juridiska som omgärdar er familj.

Vi arbetar med alla kliniker och agenturer i Sverige och utomlands och även med blivande föräldrar som kör själva utan agentur. Kontakta oss för gratis rådgivning idag.

Juridiken i samband med surrogatmödraskap

Se flera videoklipp på vår YouTube-kanal.

Processerna kring surrogatmödraskap

När barn föds genom surrogat genomförs vanligen tre stycken processer i tingsrätten. De är

  • Fastställande av faderskap/föräldraskap (kan också fastställas genom familjerätten).
  • Ansökan om ensam vårdnad (kan också fastställas genom familjerätten).
  • Närståendeadoption.

Processerna och tillvägagångssättet kan variera med hänsyn till era specifika omständigheter. Vi anpassar oss alltid så att tillvägagångssättet för att uppnå juridiska familjeband kan genomföras så smidigt som möjligt för just er familj.

Vår erfarenhet av surrogatprocesser

Den jurist som företräder er vid faderskapsfastställelse är alltid sedan tidigare godkänd som rättshjälpsbiträde av tingsrätten och har alltid mångårig erfarenhet av just surrogatprocessser.

Hur ser lagstiftningen ut kring surrogatmödraskap?

I svensk rätt finns inte moderskapsfastställelse utan enbart faderskapsfastställelse. Den gamla (och i dagens samhälle förlegade) rättsregeln ”mater semper certa est” gäller i svensk lagstiftning. Mater Semper Certa est kan översättas med att modern alltid är känd eller att den som fött ett barn är moder. Ni som går igenom en surrogatprocess vet väl att så är inte fallet. På de destinationer vi arbetar med är surrogat reglerat i lag vilket innebär att surrogaten som fött inte anses vara barnets mor. Lagkonflikten är alltså att på destinationen ert barn föds så är ni barnets juridiska föräldrar medan i Sverige har barnet till att börja med bara en förälder och vårdnadshavare – surrogaten. Ovanstående processer (se ”processerna” rättar steg för steg till juridiken och i slutänden är ni fullt ut en juridisk familj.

Juridikpaket kring barn födda via surrogatmödraskap

Vi kan oftast lämna ett fast pris på ovanstående. Kontakta oss för mer info. Maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.

Video ovan: Emma Dahlén om barnbidrag och föräldrapenning i samband med surrogatmödraskap.

Goda omdömen från klienter i surrogatprocesser

Emma Dahlén hjälpte oss med den juridiska processen för att få hem vår dotter född av surrogatmamma i Ukraina. Hon var vår trygghet och klippa i alla processer för att få komma hem, och även i de juridiska processer som behövde göras efter hemkomst. Det är inte för intet vi valt att samarbeta med Emma igen för vår andra process- det var helt självklart! Vi rekommenderar varmt Emma!

Anneli & Navid Diehl

 

Emma har varit ett stort stöd för oss genom hela processen. Hon är kunnig, trygg och är mån om sina klienter. Hon kan surrogatprocessen väldigt väl och vet när man ska ligga på lite extra för att påskynda handläggningen. Emma har underlättat våran resa och vi skulle gärna ha anlitat henne igen.

Johan och Charlotte

 

Juridisk ordlista – Vad betyder de juridiska begreppen?

Fri konsultation