Det finns flera områden som berör det familjerättsliga utan att riktigt falla in i något av de andra områdena. Här samlar vi ett urval av avtal och fullmakter vi arbetar med.

Samägande och samägandeavtal

Det är inte ovanligt att personer som är närstående såsom t.ex. sambos eller syskon har egendom de äger gemensamt. För tydlighetens skull rekommenderar vi alltid ett samägandeavtal för sådan egendom.

Framtidsfullmakt

Att veta att det kan komma en dag då du inte längre själv kan ta beslut för egen räkning kan vara otäckt.

Att skriva en framtidsfullmakt blir allt mer populärt. Framtidsfullmakten hjälper dig som av ålder eller annan orsak drabbas av en oförmåga att själv fatta beslut eller genomdriva dina önskningar. Framtidsfullmaktenger en anhörig eller annan person du litar på möjlighet att ta beslut å dina vägnar när du själv inte kan. Det viktiga är att vara förutseende och skriva fullmakten medan du fortfarande är vid dina sinnes fulla bruk. Den befullmäktigade kommer då ha möjlighet att gentemot kommun, myndigheter eller andra föra din talan och representera dig.

Gåvoavtal

När du vill lämna en gåva bör detta regleras i avtal. Detta rör gåvor som inte är av ringa värde. Vi hjälper dig att reda ut vilka juridiska följder som kommer eller kan komma av att lämna en gåva. Det kan vara så att du inte vill att gåvan ska utgöra förskott på arv om det är till en bröstarvinge, det kan också handla om under vilka förutsättningar en gåva återvinns. Vi är experter på allt som rör gåvor och hjälper dig gärna.

Fri konsultation