Samboavtalet syftar till att helt eller delvis avtala bort sambolagen. Ladda ner gratis mall i Word & PDF. Kostnadsfri rådgivning, kontakta oss!

Samboavtal & sambolagen

Att leva som sambos är idag mycket vanligt. Därför är det redan innan man blir sambos viktigt att känna till vad sambolagen innebär. Sambolagen (2003:376) stadgar att det som blir så kallad samboegendom ska ingå i en bodelning om samborna separerar eller om samboförhållandet upphör genom att t.ex. ena sambon dör.

Samboegendom & bodelning

Samboegendom innebär den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget under förutsättning att dessa införskaffats för gemensamt bruk. Det innebär tex. att en bostadsrätt eller en soffa ena parten ägt innan paret träffats inte kan utgöra samboegendom. Det innebär också att t.ex. medel på banken eller en båt inte kan bli samboegendom (däremot kan sådan egendom samägas på annat sätt såsom avtal, gemensamt konto eller dylikt). Dock är det som nämnt enbart bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk som blir föremål för samboegendom. All egendom som en sambo erhåller som gåva eller ärver med förbehåll om att egendomen ska vara sambons enskilda undantas från sambobodelning och kommer alltså inte utgöra samboegendom.

Vid samboförhållandets upphörande (såvida inte upphörandet grundas i att samborna gifter sig) ska på begäran av någon av samborna en bodelning göras. Att en sambo önskar bodelning ska framföras inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Vid det fall en sambo avlider ska framställan om att bouppteckning önskas göras senast vid bouppteckningens förrättande.

Sambolagen & samboavtal

Sambolagen är en sådan lag som skyddar parterna för det fall inget annat avtalats, sambolagen är en så kallad dispositiv lag vilket innebär att den får avtalas bort. Lagen har alltså snarast en utfyllande funktion för det fall ni inte avtalat något alls. Det innebär att ni bestämmer helt själva över vad som ska gälla i just er relation. Samboavtalet kräver att ni är överens och det vi rekommenderar är att samboavtalet skrivs redan innan parterna flyttar samman.

Samboavtalet syftar alltså till att helt eller delvis avtala bort sambolagen. Mallen som kan fyllas i avtalar helt bort sambolagen. Önskar ni ett samboavtal utformat just för er så kontakta oss – vi har stor erfarenhet av samboförhållanden och att ge rådgivning. . Vi kan också bistå med bodelning och övriga frågor som kan uppstå i ett samboförhållande.

Vanliga frågor om sambolagen

Räknas rumskompisar som sambos?

- Nej, sambolagen omfattar par som lever under ”äktenskapsliknande förhållanden”. Det innebär enkelt uttryckt ett par som lever tillsammans i ett förhållande baserat på känslor för varandra. Två personer kan inte vara sambos om en av dem t.ex. är gift med någon annan, även om de förstnämnda två bor tillsammans.

Ärver sambos varandra?

- Sambos ärver inte varandra. En sambo som har rätt till t.ex. hälften av bostad och bohag får genom bodelning behålla det vid andra sambons dödsfall. Någon arvsrätt finns dock inte vilket är viktigt att känna till. Önskar ni som sambos att skriva testamente i syfte att skydda varandra ekonomiskt i händelse av ena sambons dödsfall – kontakta oss.

Vad händer med egendom vi som sambos köpt gemensamt som inte är bostad eller bohag?

- Egendom som inte är samboegendom men som ändå är köpt gemensamt kan t.ex. falla under samäganderättslagen. Det händer då ni köpt gemensamt och betalat gemensamt. Om en av er har köpt egendom för gemensamt bruk eller om ena parten har skjutit till pengar så kan en dold samäganderätt infalla, vilket gör att ni båda kan ha rätt till egendomen. Om samborna vid en bodelning inte kan enas om vad som ska göras med egendomen (t.ex. att den ena löser ut den andra) ska den säljas så att varje ägare får ut sin andel i form av pengar.

Ladda ner ett samboavtal som gratis mall i Word och PDF

Ladda ner gratis utan förpliktelser men vi uppskattar om du kan gilla oss på Facebook 🙂

Samboavtal - Gratis mall PDF - Dahlén Juristbyrå

Samboavtal - Gratis mall Word - Dahlén Juristbyrå

Samboavtal förifylld - Gratis mall PDF - Dahlén Juristbyrå

Samboavtal förifylld - Gratis mall Word - Dahlén Juristbyrå

Hjälp med samboavtal? 

Önskar ni specifika omständigheter i samboavtalet så kontakta oss så löser vi det. Vi erbjuder även en gratis konsultation. Fyll i formuläret här på sidan så kontaktar vi dig snarast.

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.

Juridisk ordlista – Vad betyder de juridiska begreppen?

Fri konsultation

Vi erbjuder fri konsultation gällande ärenden kopplade till samboavtal, sambolagen och familjerättsliga avtal eller bodelning.