Fastställande av faderskap utan DNA – ny dom i tingsrätten - Dahlén Juristbyrå

Fastställande av faderskap utan DNA – ny dom

Ny dom i tingsrätten: faderskapsfastställelse utan DNA

I mål rörande faderskap för barn födda genom surrogat i utlandet så har tingsrätten tidigare använt DNA-analys som underlag för att döma. DNA-analysen gör dock att processen blir något försenad eftersom provet ska skickas och underlaget analyseras – vilket tar minst en vecka. En vecka extra som barnen behöver vara statslösa och familjen sitta utomlands. Dessutom är provet förenat med en extra kostnad på runt 7 000 SEK (även om det finns en möjlighet att få tillbaka dessa pengar genom rättshjälp). IVF-intyget är dock något som kliniken upprättar som en inkluderad del i ert program – dvs kostnadsfritt.

Dahlén Juristbyrå har provat en ny väg och vi beslutade oss för att istället försöka få domstolen att godkänna faderskapet utifrån ett IVF-intyg som upprättas hos kliniken. Detta lyckades efter att vi fört fram vår argumentation och hänvisat till rådande lagstiftning. IVF-intyget ska intyga från vems spermier embryot är skapat av samt att det är just detta embryo som återförts till livmodern och lett till graviditet.

I Föräldrabalken (1949:381) kan man läsa i 1 kap 5 § 3 punkten att om faderskapet ska fastställas genom dom, ska rätten förklara en man vara far om:

3. det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen.

Det gör att vi även i fortsättningen ser positivt på att låta tingsrätten döma utan DNA-analys.Vi är oerhört glada och stolta över utvecklingen. Vi provar hela tiden nya vägar för att underlätta och förkorta tiden utomlands.

Så här tycker våra klienter:

Hon var vår trygghet och klippa i alla processer för att få komma hem, och även i de juridiska processer som behövde göras efter hemkomst. Det är inte för intet vi valt att samarbeta med Emma igen för vår andra process- det var helt självklart! Vi rekommenderar varmt Emma!
Anneli & Navid Diehl

Emma har varit ett stort stöd för oss genom hela processen. Hon är kunnig, trygg och är mån om sina klienter. Hon kan surrogatprocessen väldigt väl och vet när man ska ligga på lite extra för att påskynda handläggningen. Emma har underlättat våran resa och vi skulle gärna ha anlitat henne igen.
Johan och Charlotte

Kontakta oss i dag om du har frågor eller funderingar. Vi finns här för dig.

Vi erbjuder alltid en gratis konsultation så du kan ta reda på mera om ditt ärende och hur en jurist kan hjälpa dig. Boka kostnadsfri första konsultation enkelt på vår sida på Facebook!

Vi håller till på Vetegatan 9 vid Skanstull på Södermalm i Stockholm.